Kılıçdaroğlu'ndan Montrö Tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30.03.2021 günkü grup toplantısında gündeme dair konularda sert ve net nesajlar veren bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin, devletin kaynaklarını özel çıkarları, ailelerinin veya yandaşlarının çıkarları için kullanmamaları gerektiğini söyleyip şöyle dedi:

"Devleti yönetenler, ahlaklı olan yöneticiler bilirler ki o paraların tamamı millete yani halka aittir. Dolayısıyla para halk için kullanılır, cep için kullanılmaz. Devleti yönetenler, harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermek zorundadırlar."

İKTİDAR, DEVLETİ İSTEDİĞİ GİBİ YÖNETEMEZ!

“Devlet bir tüzel kişiliktir. İktidar devleti kurallar çerçevesinde yö-netir. Devlet; bilgiyle, gelenekleriyle, ilimle, irfanla, ahlakla ve adaletle yönetilir. Hazreti Ali’nin söylediği gibi, devletin dini ada-lettir. Dolayısıyla biz devletimizi böyle kabul ediyoruz.”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SIRADAN BİR DEVLET DEĞİL!

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün mazlum milletlere örnek ol-muştur. Her karış toprağında şehit kanları vardır. Devletimizi, va-tanımızı, bayrağımızı her şeyin üstünde tutarız! İsteriz ki, devleti yönetenler de aynı duyguyu hissetsinler.”

DEVLETİN PARASI HALKA AİTTİR

“Devleti yönetenler eleştirilere tahammül etmek zorundadırlar. Eleştirdi diye insanı hapse atmak, insanı tutuklamak çağdaş dev-letlerde söz konusu değildir. Ahlaklı olan yöneticiler bilirler ki, dev-letin paralarının tamamı millete aittir. Para halk için kullanılır, cep için kullanılmaz. Siyasi iktidarın, toplanan her kuruşun hesabını millete vermesi lazım.

EN TEPEDEKİ KİŞİNİN 13 TANE UÇAĞI OLMAZ

“İsraf, inancımıza göre haramdır. En saygın devletlerde, devleti yö-neten, iktidarın başındaki, en tepedeki kişinin 13 uçağa olmaz. 13 uçak demek, milyonlarca kişinin hakkını gasp etmek demektir. Onedenle devleti yönetenler israftan kaçınırlar.”

DEVLETİN GÖREVİ ANNELERİN TALEPLERİNİ KARŞILAMAKTIR

“Cumartesi veya Diyarbakır annelerinin dertleri nedir? Kimisi eşini arıyor, kimisi çocuğunu arıyor. Devletin görevi nedir? Bu annelerin taleplerini karşılamaktır. Hak arayan anneleri toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet etti diye yargılarsanız böyle bir devlet yönetimi olmaz. Devleti yönetenler, adaletle yönetmek zorunda-dırlar.”

YARGIYA MÜDAHALE EDERSENİZ DEVLETTE ÇÜRÜME BAŞLAR

“Devleti yönetenler, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, medya özgürlüğüne inanmak zorundadırlar. Adalet çürüyorsa, devlet de çürümeye başlar. O nedenle bir siyasi partinin genelbaşkanı mahkemelere hakim tayin edemez, etmemelidir. Aksi hal-de devlette çürüme başlar.”

YETER ARTIK: BORÇ ALAN, EMİR ALIR

“Devleti yöneten siyasi kadro siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızı korumak zorundadır. İşte bunun için “83 milyon kişiyi Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirdiniz” diyorum. Sözüm söz: Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda, ilk yapacağımız işlerden bi-risi Borçlar Genel Müdürlüğü’nü kapatmaktır

DIŞ POLİTİKADA TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARINI KORUMAK ZORUNDALAR

“Ağırıma gidiyor; Devleti yönetenler, kendi özel çıkarları için Tür-kiye Cumhuriyeti Devleti’ni feda edemezler! Mısır’la, Suriye ilekavga ettiniz. Ne oldu? 40 milyar doları Suriyeliler için harcadı-nız, ne oldu? Ne kazandı Türkiye?

TÜRKİYE’YE NEYİN İTİBARINI KAZANDIRDIN?

“İdlip’te şehitlerimiz oldu, hesabını bile sormaktan korktular! 33 şehidimiz var, vuran Rusya ve sen Apar topar Rusya’ya koşuyor-sun! Putin’in kapısında dakikalarca beklediniz! Bu mudur devle-tin itibarını korumak?

HASTALARA ÇARE OLMAK SOSYAL DEVLETİN GÖREVİ

“SMA hastalarının aileleri ile defalarca görüştüm. Sosyal devletin varlık nedeni, bu tür ailelere her türlü yardımı yapmaktır, hertürlü tedaviyi gerçekleştirmektir. Çocuklarınız bu ülkenin evlatları. Onların sağlıklı olması, iyi bir eğitim almaları, anneleri ve babaları için gurur vesilesi olmaları hepimizin ortak arzusudur.”

SURİYE POLİTİKASINI ELEŞTİRMEK AYRI, IRKÇILIĞA KAPI ARALAMAK AYRI!

“Devlet kin ve öfkeyle yönetilemez. Antalya’da çöplerden kağıt top-layıp satmaya çalışan bir Suriyeli 3 kişi tarafından önce darp edildi. Motosikleti ezildi. Sonra yakıldı. Ak Parti’nin Suriye politikasını en sert şekilde eleştiren benim ama asla ırkçılık yapmam. Çöpten ka-ğıt toplayan Suriyeli ailesinin geçimini sağlamak için yapıyor bu işi. Kabahat o Suriyeli’de değil! O Suriyeliyi Türkiye’ye gelmeye mec-bur eden kişi sarayda oturuyor! Onun adı Erdoğan! Göçmen poli-tikası ayrı, ırkçılık ayrı; ırkçılığa karşıyız. Her insana, coğrafyanın neresinde yaşarsa yaşasın her insana saygı duyacağız.”

EKONOMİ VE İŞSİZLİK

BİR EVLADIMIZ İŞSİZSE HEPİMİZİN DÜŞÜNMESİ LAZIM

“ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak. 210 kadroya, 23 bin kişi başvur-muş. Ak Partili kardeşlerim, ‘Bu tablodan memnun musunuz?’Memnun olmadığınızı gayet iyi biliyorum. Çünkü içinizden bazıla-rının çocukları ‘bir değil, birden fazla maaş’ alıyorlar. Oysa bu ül-kenin evlatlarından biri bile işsizse, hepimizin oturup, düşünmesi lazım.

19 YILDA 10 MİLYONUN ÜZERİNDE İŞSİZ YARATTILAR

10 milyon işsiz, 10 milyon hanede huzursuzluk var demektir, 10 milyon hanede sorun var demektir, 10 milyon hanede alev var de-mektir! Sarayda oturanlar farkında mı? Allah aşkına bir daha so-ruyorum: Sarayda oturanlar farkında mı? Benim içim yanıyor ama onların içi yanmıyor.”

BORSA İSTANBULDAKİLER VERGİ ÖDEMİYOR

“Borsa İstanbul’un bir yönetim kurulu var. Onların da maaşları-na zam yapmışlar ama asgari ücret gibi değil: Yüzde 33. Neden?Çünkü enflasyon yüzde 33. Net 24 bin lira para alıyorlar. Asgari ücretli 752 lira vergi öderken, Borsa İstanbul’un yönetim kurulu üyeleri beş kuruş para ödemiyorlar.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 4YILDIR ARTMADI

“Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda birer maaş ikrami-ye” demiştik. Emeklilere niye zam verilmiyor? Enflasyon sıfır mı? Hesabını yaptık, 2018’den bugüne kadar eğer zam uygulansaydı, enflasyon uygulansaydı, emeklinin alacağı aylık ikramiye normal-de 1658 lira olacaktı.”

HER HAFTA MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞİYOR

“Bir vurgunun hikâyesini anlatacağım. Merkez Bankası Başkanı değişti! Neden değişti? Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı Cemil Ertem, ‘Belki ekonomi dışı bir beyin jimnastiği olabilir. O gerekçeyle alınmıştır.’ dedi. Ne oldu? 20 Mart-27 Mart arasında Merkezi yönetimin dış borcu, bu milletin sırtına yüklenen yük, 75 milyar 800
milyon lira arttı. Nasıl arttı? 20 Mart’ta dolar kuru 7,28’di. Merkezi yönetimin 765 milyar 800 milyon lira dış borcu vardı. 27 Mart’ta, dış borç 841 milyar 600 milyon liraya çıktı. Kim ödeyecek? Saraydakiler mi ödeyecek? Hayır, onlar ha bire ceplerini dolduruyorlar. Bu borcu çöpten kağıt toplayanlar, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaf,
manav, bakkal, kasap, sanayici, KOBİ ödeyecek!”

BİR VURGUN TABLOSU

“Zevk sefa içinde olan Ak Partili gençler var. Dünyadan habersiz bu gençler. Altlarında lüks arabalar, her türlü imkan, vurgun deseniz, yolsuzluk deseniz gırla gidiyor. Burada kokain, şeker falan; bunlardan söz etmek istemiyorum. Allah şifalar versin, inşallah sağlığına kavuşur. Ama ortaya çıkan tablo, bir vurgun tablosudur.
Sarayı örnek alıyor.”

GENÇLER GELECEKLERİNİ YURT DIŞINDA ARIYOR

“Ülke açlıktan, yoksulluktan kırılıyor. Binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Bu lüks nedir? Bu şatafat nedir? Bütün gençlere sesleniyorum: Sizler hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugünü, hem de yarınısınız. Öyle bir tablo inşa ettiler ki, gençler geleceklerini neredeyse yurt dışında arayacaklar. Bunun hesabını soracağız!”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN İRADESİNE İPOTEK KONDU!

KENDİ TARİHİNİ BİLMEYEN SAĞLIKLI YÖNETEMEZ!

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Montrö Sözleşmesi’nin ne anlama geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsa, o koltukta oturamaz!”

MECLİS BAŞKANI’NDAN HABER YOK!

“İstanbul Sözleşmesi ne oldu? Bir gece yarısı, bir kararla, tek kişi tarafından feshedildi! Meclis Başkanı, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesini ipotek altına alamazsın” diyebiliyor mu? Cesaret edip de diyemez! Neden? Koltuğunu Erdoğan’a borçlu da ondan!

TEK KİŞİYE HİZMET EDİYORLAR!

“Ak Parti ve MHP milletvekilleri bir kişiye hizmet ediyorlar! Bir kişiden talimat alıyorlar. İradesini bir kişiye teslim edenler, milletin vekili olamazlar. Sarayın vekilleriyle, milletin vekilleri ayrıdır. Biz milletin vekiliyiz.”

O ZORBA GİDECEK!

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne değil de tek bir kişiye hizmet edenler 83 milyona hizmet edemezler. Hiç kimse endişe etmesin; O zorba gidecek, İstanbul Sözleşmesi geri gelecek.”

ÇİFTÇİ BORÇLU!

ÇİFTÇİNİN 142 MİLYAR LİRA BORCU VAR

“Çiftçilerin durumu sıkıntılı; Mazot, ilaç, gübre, bayi ödemeleri, su ve elektrik borçları hariç Bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 142 milyar lira borçları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun geldi, ‘Çiftçilerle ilgili yeniden yapılandırma yapalım’ dedik. ‘Hayır, yapmayacağız’ dediler ve yapmadılar.

İKTİDARA YAKIN OLAN FİRMALARIN BORÇLARI YAPILANDIRILDI

“Bankalar Birliği, 173 firmanın, 35 milyar liralık borcunun yeniden yapılandırıldığını açıkladı. Yüzbinlerce çiftçinin borcu yapılandırılmıyor! Niçin? Çünkü bu firmalar iktidara yakın ve seçim zamanında para vererek, yardım yaparak onları destekliyorlar.”

KATARLIYA VAR TÜRK ÇİFTÇİSİNE YOK!

“Katarlı bir firma, ‘Ben borcumu ödeyemiyorum’ diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne rest çekti! Saray da bu resti görerek,bir seferde 90 milyon dolarlık indirim yaptı. İş Türk çiftçisine gelince yeniden yapılandırma yok!

ÇİFTÇİLERE SÖZÜM VAR

“Pandemi döneminde Tarım Kredi Kooperatiflerinden veya bankalardan aldığınız kredilerin faizlerini sıfırlayacağız ve anaparayı da makul taksitlere bağlayacağız. Sözümdür bu.”

İYİ Kİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ VAR

9 MİLYON 600 BİN VATANDAŞA AYNİ YARDIM YAPTIK

“Pandemi döneminde, belediyelerimiz 9 milyon 600 bin vatandaşa ayni, 1 milyon 700 bin vatandaşımıza da nakdi para yardımı yaptılar. Sokağa çıkma yasakları sürerken, 42 milyon 500 bin öğün ihtiyaç sahiplerine yemek götürdüler. 78 milyondan fazla maske ve dezenfektanı bedava dağıttılar. Pandemi süreci boyunca 1 milyon 200 bin kişinin borcu olduğu halde suyu kesilmedi. Ayrıca 483 bin 189 fatura, askıda fatura uygulamasıyla ödendi. Toplamı 48 milyon Türk Lirası.”

AK PARTİ – MHP DÖNEMLERİNDEN İKİ KAT FAZLA YARDIM YAPTIK

“Ankara, Adana, Antalya, İstanbul, Mersin Büyükşehir Belediyelerini biz devraldıktan sonra, 2020 yılında, 959 milyon 527 bin liralık sosyal yardım yaptık. Bu tutar 2018 yılında, Ak Parti ve
MHP döneminde 492 milyon 724 bin liraydı.”

ASGARİ ÜCRETİ EN AZ 3 BİN 100 LİRA YAPTIK

“Asgari ücretli, 2 bin 825 lira net varılıyor. Her ay devlete 752 lira gelir vergisi ödüyor. Zam yapın dedik, 2 bin 825 lira yaptılar. Biz bütün belediyelerimizde 3 bin 100 lira yaptık. Bizim yaptığımızı,
devleti yöneten kadro yapamadı.”

GERÇEK MİLLİYETÇİ BİZİZ

“Sayın Bahçeli’nin: ‘Ben milliyetçi olarak, ülkücü olarak Süleyman Şah Türbesi’nden bayrağın indirilmesine asla içime sindiremiyorum. Türbenin kaçırılmasını içime sindiremiyorum. O bayrağı alacağım, vatan toprağına tekrar dikeceğim’ dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Bunları kimden duyuyorsunuz? Bu kardeşinizden duyuyorsunuz! Kim gerçek milliyetçi? Biziz. Gerçek milliyetçi, gerçek vatansever, gerçek ülke seven, insanını seven biziz.”

TÜRKİYE NEDEN KIPKIRMIZI OLDU?

DEVLETİ YÖNETENLERİN AKLINA BAKIN!

“Devleti yönetenlerin topluma örnek olabilmesi için söylemleri ve eylemleri tutarlı olmalıdır. ‘Efendim pandemi var, sosyal mesafeyi koruyalım, mümkünse sokağa az çıkalım.’ diyorlar. Güzel, kim söylüyor? En tepedeki tek adam! Erdoğan, bir de doktorluğa soyundu: ‘Efendim, kar yağdı, mikroplar öldü!’
Peki, Türkiye niye kıpkırmızı oldu? Akla bakın Allah aşkına! Bunlar devleti yönetiyorlar.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SEBEBİ AK PARTİ KONGRELERİ

“Ak Parti kongrelerini yaptı. Türkiye’yi bu hale getirdi. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağının yeniden gelmesinin tek sorumlusu var; o da sarayda oturan zattır.

MİLLETİ SEN DÖKTÜN SOKAĞA

“Son 3 ayda 254 bin 317 kişiye para cezası kestiler. Neden? ‘Kurallara uymadı’ diye. E sen de hiç uymadın! Milleti döktün sokağa, onlar da uymadılar. Bu cezaların tamamını faizleriyle
beraber iade edeceğiz. Ceza yazılacaksa, Saray’dakilere yazılacak; vatandaşın ne günahı var?”

FATURA ESNAFA

“Yeniden kapanma başladı. Fatura kime çıkacak? Esnafa çıkacak! Esnaf kardeşim, sana sesleniyorum: Beni biliyorsun, ailemi de biliyorsun, çoluk çocuğumu da biliyorsun. Nasıl yaşadığımı da biliyorsun. Saraydakileri de biliyorsun. Ben her kuruşun hesabını vereceğim, sana destek olacağım. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin orta direğisin. Orta direği güçlendireceğiz.”

HALI SAHA İŞLETMECİLERİ ZOR DURUMDA

Halı saha işletmecileri perişan vaziyetteler. Son 12 ayda sadece 3 ay çalışmışlar. 500 bin kişilik bir aile bunlar. Dertleriyle ilgilenen var mı? Sorunlarıyla ilgilenen var mı?”

YÖNETİLEMEYEN TÜRKİYE

ERGENENİN SUYUNU SARAYA BAĞLAYIN

“Biraz da gülelim. ‘Suyu korumak, vatanı korumak zor’ diyor Sayın Erdoğan, doğrudur; su kutsaldır, kutsalımızdır. Ergene Nehri, kaynakla suyun denize döküldüğü yer; bir tarafta pırıl pırıl çok güzel bir su var, öbür tarafta simsiyah bir su var ve canlı bile yaşamıyor içinde. Bir çağrım var: Ergene Nehri’nin saraya bağla suyunu. O suyu iç bakalım, içebiliyor musun?”

VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEYE TALİBİZ!

“Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Türkiye’ye; huzuru, bereketi, birlikteliği getireceğiz.

YAPACAĞIZ!

Cumhuriyet Halk Partisi devletin bütçesine değil, vatandaşlarımızın sorunlarına taliptir! Cumhuriyet Halk Partisi devletin bütçesinden malı götürmeye değil, vatandaşın sorunlarını çözmeye taliptir!

ÇÖZECEĞİZ!

Bütün iftira ve baskılara rağmen başaracağız.

İNANIN!

Çünkü biz vatandaşlarımızı; Görüşü ne olursa olsun, Kimliği ne olursa olsun, İnancı ne olursa olsun,
Yaşam tarzı ne olursa olsun

SEVİYORUZ!

Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol