4 Üniversiteye Rektör Atandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Ocak 2023 Tarihli ve 32070 Sayılı Resmî Gazete 'de bir çok kuruma atama kararı yayımlandı.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Fatih Sultan Mehmet YILDIRIM atandı.

Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK görevlendirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mehmet Uğur DİLİPAK atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı kritik atama ve görevden almalar. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Başmüfettiş Erdinç KARAGÖZ atandı.Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gelir İdaresi Daire Başkanı Abdullah KARABOYACI, Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk GÖZÜBÜYÜK ve Mustafa KILINÇ atandı.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

- Başkan Yardımcılığına, Mülkiye Müfettişi Uğur SEZER,

- Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne Orhan TATAR,

- Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne İsmail PALAKOGLU,

- Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Nehar POÇAN

- Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa HAVAN,

- Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, Mülkiye Müfettişi Önder BOZKURT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı kritik atama ve görevden almalar. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları - Resim : 2

Göç İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Hamdi ÖZÇELİK atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürü Ömer İNAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alındı.

Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih KIRATLI atandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürü Birol ÇINAR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nebi ÇELİK atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Atila BERBER atandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK atandı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yücel OGURLU atandı.

Prof. Dr. Yücel OGURLU KİMDİR

Lisans:    İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk , 1987 - 1992
Yüksek Lisans:  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk, 1992 - 1995
Doktora: Marmara Üniversitesi, Kamu Hukuku, Hukuk, 1995 - 1999
Uzmanlık Alanı: Idare Hukuku
Imar Hukuku
Idari Yargilama Hukuku
Uluslararasi Idare Hukuku
AB Hukuku

Geçmiş Görevleri
Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi    2019-2023
Rektör Yardımcısı    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2016-2019
Hukuk Fakültesi Dekanı    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2019-2019
Rektor    International University of Sarajevo    2013-2016
Rektör Yardımcısı    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2011- 2013
Rektör (Vekil)    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2011- 2011
Rektör Yardımcısı    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2010- 2011
Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Bilim Kurulu Üyesi    Türkiye Adalet Akademisi    2021 - 2023
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi    Sayıştay Dergisi    2021- 2023
Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2010- 2013
Yayın, Araştırma ve Proje Koordinasyon Kurulu Başkanı    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2012- 2013
Dekan Yardımcısı    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2010- 2010
Dekan Yardımcısı    Atatürk Üniversitesi    2004- 2006
Mevzuat Komisyonu Başkanlığı    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2010 - 2012
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkan Vekilliği    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2010- 2012
Rektörlük Hukuk Danışma Komisyonu Üyeliği    Atatürk Üniversitesi    2005- 2006
Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği    Istanbul Ticaret Universitesi    2005- 2013

Ünvan ve Tarihleri
Arş. Görv.    Atatürk Üniversitesi    1992- 1999
Dr. Öğr. Üyesi    Atatürk Üniversitesi    1999- 2004
Doç. Dr.    Atatürk Üniversitesi    2004- 2006
Doç. Dr.    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2006- 2010
Prof. Dr.    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2010- 2013
Prof. Dr.    International University of Sarajevo - Bosna Hersek    2013- 2016
Prof. Dr.    İstanbul Ticaret Üniversitesi    2016    -

Yüksek Lisans Tezleri
Uğurkan, E. (Devam ediyor). Bosna Hersek'in Devlet İnşasında Ab'nin Rolü, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği İlişkileri, Devam Ediyor
DOĞAN, E. (2017). Türk belediye mevzuatı bakımından hizmette yerellik/halka yakınlık ilkesi., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, 2017
AKPINAR, N. (2020). Karşılaştırmalı idare hukukunda kamu ihale uygulamaları , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020
FELEKOGLU, H. (2020). Almanya'nın Avrupa Birliğindeki Yeri ve Diğer Birlik Ülkeleri Üzrindeki Ekonomik Rolü , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020
ÖZTÜRK, S. (2020). Gıda Güvenliği ve İdari Denetimi , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020

Doktora Tezleri
YÜCEL, E. (2015). Uluslararası Belgelerde, Avrupa Birliği, ve Türk Hukukunda Ayrımcılık Yasağı., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı, 2015
ALIU, A. (2019). Balkanlar ve Türkiye'de Yetkilendirme, Göç Yönetişimi ve İşbirliği: Avrupa Birliği Hukuku Perspektifinden Göç ve Sığınmacıların Sorunları, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı, 2019
DELEV, J. (2019). Türk Patent ve Marka Kurumu Örneğinde Fikri Mülkiyetin Korunması ve Avrupa Birliği Hukuku İle Karşılaştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı, 2019
ÖVÜNDÜR, F. (2021). Dijital Tek Pazar Projesinin Avrupa Birliği Ekonomik Bütünlemesine Muhtemel Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Doktora Programı, 2021
ÖVÜNDÜR, F. (2021). Dijital Tek Pazar Stratejisinin AB Ekonomik Bütünleşmesine Muhtemel Etkileri , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı, 2021
ABUDUREYİMU, Y. (2021). Karşılaştırılmalı Örnekler Üzerinden Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı, 2021

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erol YAŞAR atandı.

Prof. Dr. Erol YAŞAR'ın Özgeçmişi 

Alan ve ABD: Fen Fakültesi / Geometri Anabilim Dalı
Doğum Yeri : ERDEMLİ
Doğum Tarihi : 25-02-1969
İş Adres : MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇİFTLİKKÖY
KAMPÜSÜ 33343 YENİŞEHİR/MERSİN

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK OHİO ÜNİVERSİTESİ 1996
DOKTORA MATEMATİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENTLİK MATEMATİK ÜAK 2012

Doktora Tezi
1. Yarı-Riemann manifoldlarında lightlike hiper yüzeylerin geometrisi üzerine Danışman: Dr. Prof. Dr. Ceylan ÇÖKEN, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye, 2006

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ

1992-10-01 - 1993-12-01
ARŞ. GÖR. MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

1993-12-01 - 1999-03-01
ÖĞR. GÖR. MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ ULA ALİ KOÇMAN
MYO

2000-01-01 - 2005-03-01
ÖĞR. GÖR. DR. MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ ULA ALİ KOÇMAN
MYO

2005-03-01 - 2008-04-01
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ FENEDEBİYAT FAKÜLTESİ
2008-04-01 - 2012-06-01
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN- 2012-06-01 - 2018-05-07

PROF DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-05-07 - Devam ediyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci. 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet GAVGALI atandı.

Prof. Dr. Mehmet GAVGALI Kimdir?

02 Ocak 1964’te Karaman’da doğdu. 

AKADEMİK KARİYERİ- HAYATI

PROFESÖR
2011 -

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DOÇENT
2005 - 2011

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT
1995 - 2005

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doktora
1986 - 1995

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans
1986 - 1989

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Lisans
1982 - 1986

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI.

Ayrıca Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Çeşitli Sempozyum ve Kongrelerde düzenleyici, katılımcı ve bilim kurulu üyeliklerinde bulundu. Bilimsel alanda TÜBİTAK; DPT ve BAP tarafından desteklenen birçok projede yürütücü ve araştırmacı görevlerini yürüttü.  Ayrıca yayımlanmış çok sayıda bildirisi ve makalesi bulunmaktadır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol