Danıştay’dan Kamuda Mülakat Kararı

Kamuoyunda huzursuzluk ve endişeye sebep olan,10.05.2019 tarih ve 6468 sayılı Bakanlık onayı ile “Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları” yayınlanmış ve KPPS sınavı ile atamaya hak kazananlarının değil, sözlü sınav ile ancak iktidara yakın olanların kamu görevine atanmasının yolu açılmış olması tartışma yaratmıştı.

“Sözlü Sınav Usul ve Esaslarının”; objektif kriterler belirlemekten uzak, hukuk devleti ve eşitlik ilkelerini ihlal edici, bu nedenle de hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Genel Sağlık-İş tarafından yürütmeyi durdurma talebi ile Danıstay’a dava açılmıştı.

Genel Sağlık-İş’in yürütmeyi durdurma talebini görüşen Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda şu gerekçelere yer vererek Genel Sağlık-İş’in talebimini kısmen kabul etti:

“…düzenlemenin 7. maddesinde belirtilen '...KPSS taban puanı ve türü...' ibaresiyle, sözlü sınava çağrılacak adayların, hangi puan türünden en az kaç puan aldıkları taktirde sözlü sınava katılabilecekleri hususunda bir belirleme yapılmayarak, bu hususun Merkez Sınav Komisyonuna bırakıldığı, dolayısıyla Kanun Hükmünde Kararname'nin verdiği yetki sınırının aşıldığı, öte yandan belirtilen düzenleme bu haliyle her sınav için farklı uygulamalara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunduğundan düzenleyici işlemlerin objektifliği kuralına da aykırılık oluşturduğu; yine düzenlemenin 9. maddesinin 3. fıkrasında adayların hangi hususlarda değerlendirileceği düzenlendikten sonra 4. fıkrada bu değerlendirme yapılırken belirtilen hususlarda adayın hangi ağırlık ve oranla değerlendirileceği yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği, bu yönüyle dördüncü fıkranın eksik düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır…” 

GENEL BAŞKAN ZEKİYE BACAKSIZ: "BU BİR TİYATRODUR, HAK VE ADALETE AYKIRIDIR"

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, kararı “Hukuk devletinde olması objektif, denetlenebilir sınav ile kişilerin kamu görevine atanmasıdır. KPSS’den aldığı puan yanında kişinin ayrıca sözlü sınav adı altında bir tiyatro ile elenmesini hak ve adalete aykırıdır. Bir devlet memuru adayının, açılacak olan kadrolara atanması/yerleştirilmesi bakımından önemli rol oynayan liyakat kriteriyle ilgili olarak önemli olan, adayın, devlet memuru yapmaya uygun olup olmadığının tespitidir. Bu tespitin yapılması için DMK’nın 48. maddesinde düzenlenmiş olan kriterler ile KPSS yeterlidir. Objektif bir değerlendirme kriteri olmayan sözlü sınavın düzenlendiği, Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları’nın tamamının iptaline karar verilerek, muhtemel hak ihlallerinin önüne geçilmesi gerekmektedir” sözleriyle değerlendirdi.

Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazın yapıldığını belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, "Sözlü sınav komedisinin tamamının bir an önce yürütmesinin durdurulması ve iptal edilerek atanmaya hak kazanmış kişilerin haklarının korunması istiyoruz ve bunun mücadelesini yapıyoruz, yapacağız. Danıştay Onikinci Dairesi’nin bu kararı sözlü sınava tabi olarak yapılan atamaların keyfiyet içerdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle bu usul ve esaslara tabi olarak sözlü sınav nedeniyle hak kaybına uğrayanlar Danıştay’ın bu kararı gereğince yargı yoluna başvurabilirler" diye konuştu.

Genel Sağlık-İş’in her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun karşında durmaya ve hukukun tüm yollarını kullanmaya devam edeceğini kaydeden Genel Başkan Zekiye Bacaksız, "Bu mücadelemizde önemli olan yargının her türlü baskıya direnmesidir. Ülkemizdeki tüm özgür ve vicdanlı hukukçularımızı, yargıçlarımızı objektifliğin tek kriteri olan evrensel hukuk kurallarına ve vicdanlarına göre karar vermeye devam etmelerini bekliyoruz" dedi.

İlgili resim

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol