Vekilim  7500 TL Alan Emekli Ne Yapsın !

Hizmet İş Sendikası Sakarya Şubesi’nde sendikanın genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programına katılan ve aynı zamanda FİSKOBİRLİK Genel Başkanı da olan AK PARTİ Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, milletvekili maaşları ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Milletvekillerinin 2023 yılı aylık maaşının 73 bin 379 TL olduğuna, her masrafının da maaşlarından karşılandığını belirten Bayraktar şunları söyledi:

*Ya niye söylüyorum bunu bir ara söylemiştim. Bir medya kuruluşu eleştirmiş beni Giresun’da arkadaşlar, rabbime hamdolsun fındığımız var.,Arka planda bir miktar birikimimiz var. Vesaire yoksa bu maaşlarla vekillerin çalışma yapabilme imkanı yok ya.Az demiyorum, ya çok iyi para ama, yapılan işe göre bunu yapma imkanın yok. Peki niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyor arkadaşlar ya." (Sayın Vekilim TBMM üelerine tanınan bir çok ayrıcalıklar arasında:" özellikle seçim bölgelerine gidip gelen vekillerin masrafları ödenekle birlikte düzenli olarak yolluk adı altında kendilerine veriliyor. TBMM tarafından görevli olarak yurtiçi ya da yurtdışına giden vekillere ayrıca harcırah da ödeniyor. Ödenek ve yolluklar, aday seçildikten hemen sonra 3 ay peşin bir şekilde kendilerine takdim ediliyor.Bunu biliyorsunuz sanmaktayız...)

FİSKOBİRLİK' DEN HUZUR HAKKI ALMIYORMUSUNUZ?

Alınan bilgiye göre: Bayraktar'ın FİSKOBİRLİK'teki görevini bırakmadığı ve ayda iki toplantıya katılarak 67 bin lira kazandığı ortaya çıktı. Bayraktar 67 bin liralık kazancının yanında kurumun tüm imkanlarından faydalanırken, Sakarya ve Giresun'da iki farklı makam aracına sahip.

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE GÖRE KURUM ZARARDA   

Bir dönem FİSKOBİRLİK'te Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan, aynı zamanda Trabzon şube ortağı olan Murat Akyol, 2021-2022 dönemi mali tablosuna dair değerlendirmede bulundu. Akyol, “Birlik tarafından hazırlanan ve delegelere sunulan gelir tablosuna göre FİSKOBİRLİK'in 2021-2022 arası 1 yıllık dönemde 1.8 milyon lira kar ettiği görülmektedir. Oysa ki aynı döneme ilişkin bağımsız denetim raporunda 2 milyon liranın üzerinde zarar oluştuğu ifade edilmektedir. Yani ortada kar yoktur. Lütfi Bayraktar göreve geldiği gündem beri birliğin gayri menkullerini satıyor. Ama kurum hala zarar ediyor. Sadece geçen yıl banka ve finans kuruluşlarına olan borcu 135 milyon 600 bin lira” dedi.

2023 MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılında milletvekili maaşı 25 bin lira olarak belirlendi. 2022 yılının ilk yarısında milletvekili maaşı 40 bin liraya yükseltilirken yılın ikinci yarısında 56 bin liraya yükseltildi. Milletvekillerinin 2023 yılında aldıkları aylık maaş 73 bin 379 lira olarak belirlendi.

Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176'yı buldu. Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liraya yükselmiş oldu.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde milletvekili maaşları belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar"

Aslında "maaş" bir kadro karşılığı çalışan personele geçimini sağlayabilmesi için aylık olarak ödenen para.

Milletvekilleri ise herhangi bir "kadro" karşılığı çalışmıyor ve aldıkları paranın adı "maaş" değil, "ödenek". Bu ödeneğin belirlenmesinde ise kurallar var.

Ödenek adı altında verilen maaş, en yüksek devlet memurunun aldığı maaşa endekslenmiş durumda. Bu memur uzun bir dönem Başbakanlık Müsteşarıydı. Ancak şimdi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı.

Milletvekillerinin aldığı aylık ödenek de en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar kadar. Yani 73 bin 379 lira.

YOLLUK VE HARCİRAH HAKKI HER DÖNEMDE YÜKSELMİYOR MU?                                                                                                                                         

Ancak vekillerin aldığı ücret sadece ödenek adı altındaki maaşla sınırlı değil. Vekillerin meclis içinde ya da meclis dışındaki görevleri esnasındaki ihtiyaçları için de bir formül bulunmuş durumda. Bulunan bu formülün adı "yolluk".

Özellikle seçim bölgelerine gidip gelen vekillerin masrafları ödenekle birlikte düzenli olarak yolluk adı altında kendilerine veriliyor. 

Elbette bununla da bitmedi. 

TBMM tarafından görevli olarak yurtiçi ya da yurtdışına giden vekillere ayrıca harcırah da ödeniyor. Ödenek ve yolluklar, aday seçildikten hemen sonra 3 ay peşin bir şekilde kendilerine takdim ediliyor. 

EMEKLİ OLMADAN GÖREVİ BİTEN MİLLETVEKİLİNİN EMEKLİ FARK ÜCRETİ TBMM'DEN                                                                                                           

En tartışmalı hususlardan biri de milletvekilinin emekliliği. Eğer bir vekil zaten emekliyse hem aylık ödeneğini hem de milletvekili emekliliğinden doğan maaşını alabiliyor. Parlamento üyelerine, en az 2 yıl görevde bulunmaları şartıyla, cumhurbaşkanlarına bağlanacak yaşlılık aylığının yüzde 45'i oranında emekli aylığı bağlanıyor.

Görev süresi biten bir milletvekili, emeklilik şartlarını sağlamışsa 51 bin 790 lira maaş alıyor. Eğer bir vekilin görevi bittiyse ancak o tarihte henüz emeklilik şartlarını karşılamıyorsa onlara da bir "güzellik" TBMM Başkanlığı'ndan geliyor. Bu vekillerin sigorta primleri, yine en yüksek devlet memuru için esas alınan prim üzerinden 4 yıl boyunca TBMM tarafından ödeniyor. Milletvekili ya da eski milletvekili ile bu isimlerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi masrafları da karşılanıyor.

THY'DAN EKONOMİ SINIFI PARASINA BUSSINESS CLASS                                                                                                                                             

Milletvekillerine Türk Hava Yolları (THY) tarafından da bazı avantajlar sağlanıyor. Milletvekilleri, ekonomi sınıfından aldıkları biletleri ücretsiz olarak business class'a dönüştürebiliyor.

TELEFON VE İNTERNET FATURALARI TBMM' DEN                                                                                                                                                       

Milletvekillerinin yasama dönemleri içindeki haberleşme giderleri de büyük ölçüde sağlanıyor. Vekil ofislerine iki ayrı operatörün hattının takılı olduğu iki ayrı cep telefonu veriliyor ve faturalar da TBMM tarafından ödeniyor. Ancak bu fatura tutarlarının yıllık toplamının, o yılın aralık ayına ait milletvekili ödenek ve yolluk net tutarı toplamının iki katını geçmemesi gerekiyor. Eğer geçerse kalan ücret vekil tarafından ödeniyor. 

DİPLOMATİK PASAPORT                                                                                                                                                                                                   

Milletvekillerine, eşlerine ve çocuklarına, görevleri devam ettiği süre boyunca diplomatik pasaport tahsis ediliyor. Vekilliği sona erenlere ve eşlerine ise ömür boyu taşıyacakları hususi damgalı pasaport temin ediliyor. Vekillere verilen diplomatik kırmızı pasaport, görevi sona erenlere de verilmekte. Yani bir kez vekil olan ölünceye kadar kırmızı pasaport taşımakta, buna ailesi de dahil.

TRAFİK CEZASI YOK SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI VAR                                                                                                                                   

Sayın Vekiller, kendi imkanlarıyla edindikleri bir tabancayı bulundurma ve taşıma iznine de sahip oluyor. 

Milletvekillerine ait araçlara trafik cezası da kesilmiyor. Eğer vekiller trafikte kurallara aykırı davrandıysa bu sadece bir tespit tutanağıyla kayıt altına alınıyor ve bu tutanak TBMM'ye gönderiliyor. 

YILLIK 3 AY TATİL                                                                                                                                                                                                                             

TBMM, yaz mevsiminde genellikle çalışmalarına 3 ay ara veriyor. Bu süre milletvekilleri için fiilen tatil demek. Meclis, 3 aydan fazla tatile giremediği milletvekilleri acil durumlarda göreve çağrılabiliyor.

12 AYLIK ÖDENEK ÖLÜM YARDIMI                                                                                                                                                                                         

Milletvekillerinin ölümleri halinde, geride kalan ailesine 12 aylık tutarında ölüm yardımı ödeniyor. 

Milletvekillerine bir milletvekili kimliği veriliyor. Eşlerine ise yine TBMM tarafından "özel tanıtım kartı" düzenleniyor. Her bir milletvekilinin 10'ar yakınına, "Milletvekili yakını yaka kartı" da yine TBMM tarafından hazırlanıyor. 

ÖDENEKLER EN YÜKSEK DEVLET MEMURU SEVİYESİNDE

Teklife göre, TBMM üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar olacak. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar, Gelir Vergisi'ne tabi tutulmayacak. TBMM üyelerine, hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemiyor..

Milletvekilleri, bu sıfatı aldıkları aydan itibaren, ödenek ve yolluklara hak kazanacak. Herhangi bir nedenle TBMM üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından itibaren verilmeyecek. Ancak, ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimlerin yapılması halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmıyor.

DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARA DA TBMM ÜYELERİ GİBİ SAYILIYOR
 

Dışarıdan atanan bakanlar, TBMM üyelerine sağlanan haklardan yararlanacak. TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar bu görevlerinden dolayı sigortalı sayılıyor.

TBMM üyelerinin, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerin aylık ve tazminat alan veya müstahak olup da bu tazminatı alamayan dul ve yetimlerinin tedavileriyle ilgili giderler TBMM bütçesinden karşılanıyor.

SOSYAL TESİSLERDE AYRICALIKLI STATÜ

Milletvekili ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar; kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve imkanlarından bu kurumların en yüksek yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanıyor..

ÜYELİK SONA ERSE DE HAKLAR BİTMİYOR

TBMM üyeliği sona erenler; yasama, ödenek yolluk, genel kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanıyor.

Ayrıca, Yasama faaliyetlerinde TBMM üyelerine yardımcı olmak üzere personel çalıştırılabilmesine ilişkin mevcut yasada olan düzenleme de yapıldı.

PROTOKOL LİSTESİNDE DE İKİ BASAMAK ATLADILAR

TBMM Başkanvekilleri, TBMM'de Grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Katip Üyeleri ve idare amirleri, ihtisas komisyonları başkanları, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri, bu siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, genel sekreterleri ve milletvekilleri, ilgili mevzuatı gereği belirlenen Başkent protokolü önde gelim listesinde, kuvvet komutanlarından sonra yer alacak. Böylece, milletvekilleri orgeneraller ve oramiraller ile YÖK Başkanı'ndan önceki sıraya geçerek, Başkent Protokol listesinde 20. sıradan 18. sıraya yükselmiş oldu.

İl protokolü önde gelim listelerinde, TBMM üyelerinin ardından, bu üyeliği sonra erenler yer alacak. İllerdeki ulusal ve resmi bayramlar ile her türlü törenlerde TBMM üyeleri ile bu üyeliği sona erenler, soyadı sırasına göre il valisinden sonra yer alıyor..

TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenlere, valiliklerce, bu listedeki sıraları her yasama dönemi başında ve bu sıralamalarda değişiklik olması halinde, değişiklik tarihini izleyen bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecek.

İllerde yapılacak törenlerde yasama organını temsilen varsa sırasıyla Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri veya TBMM ihtisas komisyonları başkanlarından biri; bunlardan biri yoksa il TBMM üyelerinden yaşça en büyük olanı, il TBMM üyelerinden de yoksa diğer TBMM üyelerinden yaşça en büyük olanı protokolde yer alacak. TBMM Başkanı'nın katıldığı tüm törenlerde yasama organını temsilen protokolün ilk üç sırasında başka kimse yer almayacak.

HAKLARDAN YAKIN AİLE FERTLERİ DE YARARLANABİLİYOR

TBMM üyelerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşlerine ve ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar dahi bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklarına diplomatik pasaport verilecek.

SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA HAKKI

Milletvekillerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara; ilgili kanun kapsamına giren silahlar için "silah bulundurma ve taşıma ruhsatı" verilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar da bu kapsama tabi olacak. Ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler, her türlü resim, vergi ve harçtan muaf.

ÖZEL ROZET VERİLECEK

TBMM üyelerine özellikleri Başkanlık Divanı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet verilecek. Bu rozetler TBMM üyesinin şahsına ait olup başkalarına intikal edemeyecek. Rozetler sahiplerinden başkası tarafından taşınamıyor..

ÖZEL KİMLİK BELGESİ

TBMM Başkanlığınca milletvekillerine, üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde... 

İSTEYEN VEKİLE CENAZE TÖRENİ

Vefat eden TBMM üyesinin, bu üyeliği sona erenin ve dışarıdan atanan bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi halinde, TBMM'de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılıyor.

TRAFİK İLE İLGİLİ HAKLAR

Milletvekillerinin resmi ziyaret ve programları gereğince kullanımında bulunan araçlar, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca geçiş üstünlüğü bulunan araçlar ve sürücüler kapsamına alınıyor. Öncelik sırasına ilişkin olarak bu kapsamda 

İşlem yapılması gereken aracın, kayıtlardan TBMM üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar tarafından kullanıldığının anlaşılması halinde, trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlenecek ve valilikler aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilecek.

KADIN VEKİLLERE DOĞUM İZNİ

Teklife eklenen bir maddeyle, kadın milletvekillerine kamu çalışanlarında olduğu gibi doğum izni getirildi. Buna göre, kadın milletvekilleri doğumdan önce ve sonra, toplam 16 hafta süre analık izni kullanacak. Çoğul gebelik durumunda bu süreye iki hafta daha eklenecek.

Sürelerin hesaplanmasında, tatil veya ara verme süreleri dikkate alınacak. İlave izin kullanımları TBMM İçtüzüğünün izinlere ilişkin genel hükümlerine tabi olacak. Kullanılan izin sürelerince ödenek, yolluk ve diğer mali ve sosyal haklarda kesinti yapılmayacak.

DANIŞMAN VE SEKTERTERLER                                                                                                                                                                                                 

Sayın Milletvekillerine yasama ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı olmak için bir danışman görevlendiriliyor. Vekil olabilmek için herhangi bir yüksekokul şartı aranmasa da danışman olabilmek için üniversite mezunu olma şartı var. Danışmanların, herhangi bir milletvekilinin ikinci dereceye kadar akrabası olmaması da şartlardan biri.

Milletvekilinin yazılı talebiyle bir kamu kuruluşunda görevli bulunan ya da TBMM personeli olan görevliler arasından sekreter görevlendirmesi de yapılıyor. TBMM Başkanlığı, mesai saatleri dışında ya da tatil günlerinde milletvekilleri için "nöbetçi sekreterya" uygulaması da yürütüyor. Partilerin grup başkanvekilleri ve TBMM Komisyon başkanlarının fazla sekreter talep etme hakkı da var. Bu isimlere makam aracı da tahsis ediliyor.

BAŞTABİPLİK APAYRI BİR ARTI DAHA                                                                                                                                                                                          

TBMM içinde bulunan baştabiplik, radyoloji,mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarları, diş, dahiliye, kulak-burun-boğaz, çocuk, cildiye poliklinikleriyle bir hastane gibi milletvekillerinin ve ailelerinin hizmetinde. Burada uzman hekimler, hemşireler, eczacılar, laborantlar ve diyetisyenler görev yapıyor.

DAHASI DA VAR AMA YAZMAYA VE İYİDEN İYİYE CAN SIKMAYA NİYETİMİZ YOK...

MİLLETİN VEKİLİ BÖYLESİ İMKANLARA SAHİP İKEN ŞİKAYETÇİ OLUYOR İSE, MİLLETİN KENDİSİ 7500 TL EMEKLİ MAAŞI İLE NE YAPACAK...!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol