HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN!!!
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül askeri darbesinin sorumluları hakkında açılan soruşturmada “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan takipsizlik kararı verdi.Kararda, darbeye ilişkin yargılanan, dönemin Genelkurmay Başkanı ve Türkiye’nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya’nın “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına çarptırıldıkları kaydedilerek, temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin hükümden sonra ölmeleri nedeniyle Evren ve Şahinkaya hakkındaki davanın düşürülmesi gerektiğine dikkat çekilerek, 12 Eylül darbesine ilişkin 30 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresinin geçtiği de ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül askeri darbesini yapan ve darbe sonrasında görev alan arasında Kenan Evren’in de bulunduğu Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri ile çoğu hayatta olmayan asker ve siyasetçiler hakkında “darbe” suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Başsavcılık, birçok kişinin şikayetçi olduğu şüpheliler hakkında, soruşturma sonucunda “kovuşturmaya yer olmadığı”na karar verdi.
Arasında siyasetçilerin de bulunduğu bin 610 kişinin “mağdur” veya “müşteki” olarak gösterildiği karara göre soruşturma, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “kasten öldürme”, “i̇şkence”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “hakaret”, “tehdit”, “kasten yaralama”, “görevi kötüye kullanma”, “cinsel i̇stismar” suçlarından yürütüldü.
Suç tarihlerinin, TSK’nın komuta kademesinin görüşünü içeren ”uyarı mektubu”nu verdikleri 2 Ocak 1980 ile darbenin gerçekleştirildiği 12 Eylül 1980 ve TBMM Başkanlık Divanı’nın oluştuğu 6 Aralık 1983 arası olarak gösterildiği kararda, mağdur ve müştekilerin benzer şikayetleri özetlendi.
ŞİKAYETÇİLERİN BEYANLARI
Buna göre şikayetçiler, 1978-1979’dan itibaren ülkede asayişin bozulduğunu, farklı siyasi düşüncelere sahip kişiler arasında silahlı kavgalar ve öldürme olaylarının yaşandığını, ülkedeki sıkıyönetime rağmen olaylara kasıtlı olarak müdahale edilmediğini ifade ettiler. Halkın darbeyi kabullenmesi ve darbenin zorunluluk olarak görülmesi amacıyla ülkede asayişin bozulmasına askeri yetkilerce müsaade edildiğini anlatan şikayetçiler, olaylarda birçok kişinin yaralandığına, sakat kaldığına veya hayatını kaybettiğine dikkati çekti.
Ülkede asayişin bozulması bahane edilerek Milli Güvenlik Konseyi üyeleri Osman Sedat Celasun, Nurettin Ersin, Mehmet Nejat Tümer, Ali Tahsin Şahinkaya ve Ahmet Kenan Evren’in 12 Eylül 1980’de darbeyle ülke yönetimine el koyduklarını anımsatan müşteki ve mağdurlar, bu şüphelilerin 6 Aralık 1983’e kadar ele geçirdikleri statüyü sürdürdüklerini ifade etti.
Darbe sonrasında birçok masum insanın haksız yere gözaltına alınarak uzun süre cezaevlerinde tutulduğunu, haksız yere idam kararlarının verildiğini aktaran şikayetçilerden bir kısmı, cezaevlerinde kaldıkları süre zarfında kendilerine veya yakınlarına yönelik işkence, eziyet, tehdit, hakaret ve cinsel istismar suçlarının işlendiğini belirtti.
Darbe yapılmadan önce istişare toplantılarına katılan kuvvet, ordu ve sıkıyönetim komutanlarının fikir birliği içerisinde darbeye karar verdiklerini, suç tarihinde görev yapan tüm üst düzey komutanların da darbeye iştirak ettiklerini belirten şikayetçiler, darbeyi yapan üst düzey komutanların, Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin, bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, “kurucu meclis” görevini ifa eden Danışma Meclisi üyelerinin, “TBMM’yi ortadan kaldırmak suretiyle anayasayı ihlal” suçunu işlediklerini kaydetti.
Mağdur ve müştekiler, Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile darbe fikrini destekleyen, darbe yapılmasına ve darbe döneminde işlenen suçlara iştirak eden tüm askeri yetkililer ile kamu görevlilerinden şikayetçi oldu.
YARGITAY’IN EVREN VE TANSİNKAYA’YA İLİŞKİN KARARI AKTARILDI
Kararda, şikayetlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Evren ve Şahinkaya hakkında darbe suçundan kamu davası açtığı, diğer şüpheliler Celasun, Ersin ve Tümer hakkındaysa daha önce ölmeleri nedeniyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
Evren ve Şahinkaya’nın, yargılandıkları Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince “ağırlaştırılmış müebbet” hapse çarptırıldıkları anımsatılan kararda, kararın taraflarca temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 21 Haziran 2016’da, temyiz aşamasında ölmeleri nedeniyle sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdiği aktarıldı.
Dairenin bu kararında, sanıkların üzerilerine atılı suçların zaman aşımına uğrayıp uğramadığına yönelik değerledirmelerde bulunduğu kaydedilen kararda, Dairenin, 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 77. maddesinde insanlığa karşı suçların yaptırıma bağlandığına ve bu suçlar hakkında zaman aşımının işlemeyeceğinin düzenlendiğine dikkat çektiğine yer verildi.
Dairenin, “bu düzenlemenin 1 Haziran 2005’ten önce işlenen suçlara uygulanıp uygulanmayacağı”nı tartıştığı aktarılan kararda, dairenin, Anayasa’nın 38. maddesindeki “Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz, kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır” biçimindeki emredici düzenlemesini hatırlattığı ve “(Anayasa’da) Geriye yürüme yasağının zaman aşımı yönünden de kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla sanıklara müsnet suçlar yönünden, zamanaşımı hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin görüşlerin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşması olanaklı değildir.” değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi.
“ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLDU”
Takipsizlik kararında Dairenin, suç tarihinde yürürlükte bulunması ve sanıkların lehlerine olması nedeniyle uygulanan 765 sayılı TCK uyarınca, atılı suçun dava zaman aşımına uğradığını belirttiği ancak sanıkların, hüküm verildikten sonra öldüklerinden zaman aşımına ilişkin değerlendirme yapılamayacağı ve kamu davasının ölüm nedeniyle düşürülmesinde zorunluluk bulunduğu sonucuna vardığı ifade edildi.
Kararda, bu nedenle Evren, Şahinkaya, Celasun, Ersin ve Tümer hakkında atılı suçlardan daha önce soruşturma yapılarak karar verilmiş olması nedeniyle “yeniden soruşturma yapılmasına yer olmadığına”; şüphelilerden Bedrettin Demirel, Selahattin Demircioğlu, Ali Sait Özçivril, Ali Haydar Saltık, Recep Orhan Ergün, Mehmet Sadi Sevük, Abdukadir Turhan Sökmen, Ragıp Uluğbay, Mehmet Cemalettin Altınok, Mehmet Süreyya Yüksel, Tevfik Fikret Oktay, Hüseyin Hüsnü Çelenkler, Mehmet Talat Çetinelli, Selahattin Cambazoğlu, Mehmet Kemal Yamak, Sabri Deliç ve Mustafa Necdet Öztorun’un ise öldükleri anlaşıldığından “haklarında soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verildiği aktarıldı.
Şikayetlere konu diğer tüm suçlar yönünden yapılan değerlendirmede ise darbe suçunun 12 Eylül 1980’de işlenip sona erdiği ancak sonrasında temel hak ve özgürlüklerin tamamen güvencesiz bırakılması ve demokratik rejime geçilmesine izin verilmemesi nedeniyle darbe koşullarının TBMM’nin görevine başlamasına kadar devam ettiği ve TBMM Başkanlık Divanının oluştuğu 6 Aralık 1983’ün suçun bitiş tarihi olarak kabul edildiği bildirilen kararda, Yargıtay içtihatları doğrultusunda ve suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK uyarınca suçun bitiş tarihinden bu yana 20 yıllık olağan ve 30 yıllık olağanüstü dava zamanaşımı sürelerinin dolduğu, bu nedenle tüm şüpheliler hakkında üzerilerine atılı bulunan suçlardan dolayı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen aylarda, çoğunluğu 12 Eylül döneminde Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube ile Mamak Askeri Cezaevinde işkenceye uğradığını iddia eden 129 kişinin suç duyurusu üzerine dönemin polis ve asker şüphelileri hakkında yürüttüğü soruşturmada da suçlamalar zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.
12 EYLÜL'ÜN BİLANÇOSU
*650 bin kişi gözaltına alındı, ağır işkencelerden geçirildi.*1 milyon 683 bin kişi fişlendi.*Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.*7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi.*Haklarında idam cezası verilenlerden 50 devrimci asıldı. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.*171 kişi işkenceden öldü. 144 kişi cezaevlerinde öldü. 14 kişi açlık grevinde öldü.*16 kişi "kaçarken" vuruldu. 95 kişi çatışmada öldü. 73 kişiye doğal ölüm raporu verildi.*43 kişinin intihar ettiği bildirildi.*71 bin kişi TCK"nin 141, 141 ve 163. maddelerinden yargılandı. 98 bin 404 kişi "örgüt üyesi olmak" suçundan yargılandı.*338 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı.*14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına çıktı.*937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.*3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verildi.*400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis istendi. Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı. 3 gazeteci silahla öldürüldü.*Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gazete ve dergi imha edildi.*Derneklerin, partilerin, Türk-İş dışındaki sendikaların faaliyeti durduruldu. Varlıklarına el konuldu.*Üniversite hocalarından 5000 kadarı görevden alındı, güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu.*Belediye başkanları görevden alındı, yerine sıkıyönetim atama yaptı. *Sendikalaşma kaldırıldı, çalışanların kıdem tazminatı gibi kazanımları daraltıldı, ücretler ve sosyal haklar budandı, grev hakkı yasaklandı.*Zorunlu din dersi getirildi; Türk İslam sentezi bir kültürün milli kültür olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı; Diyanet İşleri'nde 260 din görevlisinin maaşının Rabıta-ül islam örgütünce ödenmesi onaylandı.

BU KARAR DÜNYA VE TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR.
ONGUNHABER.COM TÜM SİYASET KURUMU,SİYASİ PARTİLER VE HUKUK VE İKTİDAR  ERKLERİNİ ELİNDE BULUNDURANLARI KINIYOR VE YAZIKLAR OLSUN DİYOR...


FOTOĞRAFLARIN DİLİ...


1 milyon 683 bin kişi fişlendi

12-eylul-darbesi-basin-aciklamasi

Ancak askerin aldığı darbe kararı Türk siyasi tarihi için…

12-eylul-1980-cumhuriyet-manset

Etkileri halen hissedilen çok büyük ve acı bir karar oldu

12-eylul-1980-manset-ordu-yonetime-el-koydu 

210 bin davada 230 bin kişi yargılandı

12-eylul-1980-milliyet-manset-silahli-kuvvetler 

Darbenin kod adı “Bayrak Harekatı”ydı

12-eylul-1980-tank

7 bin kişi için idam cezası istendi

asmayip-da-besleyelim-mi-kenan-evren

517 kişiye idam cezası verildi, 50’si asıldı

erdal-eren-12-eylul

Ülkenin tek kanallı televizyonundan marşlar duyuluyordu

12-eylul-idam

30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı

12-eylul-tutuklular

Darbeyle beraber ülkedeki bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri yasaklandı, TBMM lağvedildi

12-eylul-milli-guvenlik-konseyi-bildirisi

14 bin kişi VATANDAŞLIKTAN çıkarıldı

12-eylul-tank

Generallerin yönetimindeki Milli Güvenlik Konseyi yasama, yürütme ve yargıyı tek elde topladı ve…

12-eylul-generalleri

Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçildi

12-eylul-kenan-evren

30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti

12-eylul-evren-capulcu-dersini-alacak

Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel gibi dönemin önemli figürlerinin siyasete girmesi yasaklandı

12-eylul-bulent-ecevit-suleyman-demirel

300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü,pkk terör

örgütü,12 eylül sayesinde kuruldu...


12-eylul-sag-sol

1982’de halkın yüzde 92’sinin kabul ettirildiği darbe anayasası yürürlüğe girdi

darbe-anayasasi-gazete-kupuru

171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi

kenan-evren-anitkabir

Yeni anayasa ile sendikalaşma kaldırıldı, grev hakkı yasaklandı

kenan-evren-12-eylul-yemin-toreni

3 bin 854 öğretmenin ve 47 hâkimin görevine son verildi

12-eylul-unlulerin-gorusleri

Zorunlu din dersi getirildi, yönetimin KHK ve OHAL belirleme yetkisi artırıldı

12-eylul-tank-goruntusu

400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi

12-eylul-tutuklu-insanlar

“Our boys have done it”

our-boys-have-done-it-kenan-evren

Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi

kenan-evren-12-eylul-aciklamasi

14 kişi açlık grevinde öldü, 16 kişi -kaçarken- vuruldu, 95 kişi -çatışmada- öldü

12-eylul-darbe-tutuklananlar

73 kişiye -doğal ölüm raporu- verildi, 43 kişinin -intihar ettiği- bildirildi
12-eylul-yakalananlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.