Siyer Yarışması Online Yapılacak

2021 "O'nu Oku, O'nu Yaşa" Online Siyer Yarışması hakkında merak edilen bilgileri paylaşan Karaman Peygamber Sevdalıları Platformu Başkanı Mehmet Akyol, şu bilgilendirmede bulundu:

"Bu sene pandemiden dolayı sınavımız onlayn olacak, herkesin Peygamberine sahip çıkmasını ve onu öğrenmesini istiyoruz. Kayıtlar 'Peygamber Sevdalıları.Com' adresinden internet üzerinden gerçekleşecek. Kitap ise PDF olarak sitede yayımlanacak ve ücretsiz ulaşılabilecektir.

Akyol:"Yarışmanın 1001 ödülünün olduğuna dikkat çeken Akyol, “Tüm ödüller Türkiye geneli dağıtılacaktır. 1. Kategoride: Dizüstü bilgisayar, bisiklet, tablet, akıllı bileklik saat gibi toplamda 301 ödül. 2. Kategoride: Dizüstü bilgisayar, bisiklet, tablet, drone ve teleskop gibi toplamda 500 ödül. 3. Kategoride: Dizüstü bilgisayar, çeyrek altın, tablet, drone ve teleskop gibi toplamda 100 ödül. 4. Kategoride: Dizüstü bilgisayar, yarım altın, çeyrek altın ve kol saati gibi toplamda 100 ödül olacaktır.

Yarışma Kategorileri

1.Kategori: (4. ve 5. sınıf öğrencileri)
2.Kategori: (6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri)
3. Kategori: Lise (9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar)
4. Kategori: Diğer (Belirtilen eğitim durumları dışında kalanlar)
Sorumlu olunacak yarışma kitapları

1.ve 2. Kategori: İDEV Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanıp Etiket Yayınlarından çıkan "İslam Tarihi Dersleri Siyer 1" adlı eser,
3.ve 4. Kategori: Yazar Hüseyin Yıldız'ın kaleminden, Semere Yayınlarından çıkan "Nebevi Ahlaktan Yansımalar" adlı eser.
Başvuru koşulları ve genel bilgiler

Yarışma, başvuru işlemleri 23 Ekim 2020 ile 7 Şubat 2021 tarihleri arasında https://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır." dedi.

YARIŞMA HAKKINDA DETAYLAR

Yarışma Sınavı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak
adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

Yarışmanın Amacı:
Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Online Siyer Yarışması ile;
1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı, 2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

Yarışma Katılım Şartları Ve Başvuru:

Sponsorlu Bağlantılar

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:

1.1.Yarışma Kategorileri:

1. KATEGORİ: ( 4. ve 5. sınıf öğrencileri)

2.KATEGORİ: (6.‐7. ve 8. sınıf öğrencileri)

3.KATEGORİ: Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar

4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2.Yarışma Kitapları:

1. ve 2.KATEGORİ: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV Eğitim Komisyonu)

3. ve 4.KATEGORİ: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin Yıldız)

Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:
1: Yarışma, başvuru işlemleri (23 Ekim 2020 ile 07 Şubat 2021) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.

3: Adaylar; Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabını, istediği yerden temin edebilir. Ayrıca adaylar, yarışma kitabını Pdf formatında http://peygambersevdalilari.com sayfasından da indirip
okuyabilir.”

4: Soruların hazırlanmasında görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

5: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR: “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması’ nda dereceye
girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme, bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

7: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın‐yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir.

8: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç
soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.

9:Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.

10:Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.

11:Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma günü verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep
telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.

12:Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.

13:Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

Yarışmanın Yapılacağı Yerler Ve Yarışma Tarihi‐Saati:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.

Yarışma Tarihi: 14 Şubat 2021 / Pazar
1. Kategori saat 10.00‐12.00
2. Kategori saat 13.00‐15.00
3 ve 4. Kategoriler saat 16.00‐18.00 (TSİ) saatlerinde farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara,
yarışmaya giriş yerleri e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

1 ve 2. Kategoriler için: Kişi saat 10.30’ a kadar da giriş yapsa tam 90 dk vakti olur. Ancak 10.30’ dan itibaren yarışmaya katılsa geciktirdiği oranda süresinden gider. Mesela 10.40’ da giriş yapıp sınavı başlatacak olursa süresi 80 dk, 11.00’ da katılırsa süresi 60 dk 11.30’ da katılırsa süresi 30 dk kalmış olur. Aynı husus 3 ve 4. kategoriler için de geçerlidir.

Yarışmanın Gerçekleştirilmesi Ve Değerlendirilmesi:

1‐Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır.

2‐Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar. Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

3‐Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü olabileceği gibi, belli ve sınırlı soruların olacağı bir havuzdan da yarışma yapılabilecektir. 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.

4‐Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.

5‐Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı daha erken zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme
yapılacaktır.

6‐Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3. ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

Yarışmanın Ödülleri:
‐Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
‐Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

(4 ve 5. sınıf öğrencileri) Adet
1‐2) Dizüstü Bilgisayar 2
3‐5) Bisiklet /1 Gram Altın 3
6‐10) Tablet 5
11‐15) Akıllı Bileklik Saat 5
16‐21) Scooter‐Paten /Oyun Çadırı 6
22‐41) Sırt Çantası 20
42‐71) Dart Tahtası 30
72‐131) Uçurtma 60
132‐211) Eşarp /Futbol Topu 80
212‐301) Satranç Takımı 90

GENEL TOPLAM

301

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri) Adet
1) Dizüstü Bilgisayar 1
2‐3) Bisiklet /1 Gram Altın 2
4‐6) Tablet 3
7‐10) Drone 4
11‐14) Teleskop 4
15‐20) Akıllı Bileklik Saat 6
21‐40) Dua Yayıncılık Kitap Seti 20
41‐60) Sırt Çantası 20
61‐90) Uçurtma 30
91‐140) Eşarp /Futbol Topu 50

141‐200) Satranç Takımı

60

GENEL TOPLAM

200

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri) Adet
1‐2) Dizüstü Bilgisayar 2
3‐4) Bisiklet /Çeyrek Altın 2
5‐7) Tablet 3
8‐11) Drone 4
12‐15) Teleskop 4
16‐25) Akıllı Bileklik Saat 10
26‐50) Dua Yayıncılık Kitap Seti 25
51‐175) Uçurtma 125
176‐300) Eşarp/ Futbol Topu 125

GENEL TOPLAM

300

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün
Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu
olanlar )
Adet
1 ) Dizüstü Bilgisayar 1
2‐3) Çeyrek Altın 2
4‐5) Tablet 2
6‐7) Teleskop 2
8‐9) Drone 2
10‐15) Kol Saati 6
16‐30) Dua Yayıncılık Kitap Seti 15
31‐100) Ses Topu 70

GENEL TOPLAM

100

DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında
Kalanlar)
Adet
1) Dizüstü Bilgisayar 1
2‐3) Yarım Altın 2
4‐5) Çeyrek Altın 2
6‐25) Kol Saati 20
26‐100) Dua Yayıncılık Kitap Seti 75

GENEL TOPLAM

100

Yarışmanın Diğer Şartları:
‐Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
‐Online yarışma sisteminin altyapısı tamamen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın ihtiyaç ve tecrübelerine göre düzenlenmiştir ve yarışmacı online yarışma sisteminin kurallarına tabidir.

Yetkili Kurullar:
1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı
2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.
3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

K. Bilgi – İletişim:
Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır
Web: http://peygambersevdalilari.com
Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.
E‐posta: [email protected]

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol