MHP'den Paralel Örgüte Açık Destek!
 Paralel" iddialarının "ispatlanamadığını" belirten Vural, "Doğrudan doğruya 17-25 Aralık'ın üzerini örtmek için siyasi amaçla ortaya konmuş bir metafordur. 35 kişinin 17 Aralık'tan sonra Erdoğan'la yaptığı toplantıda 'Algı operasyonu yapmak gerekir' neticesinden çıkan bir sonuçtur. 

Eğer sivil otoritede bir 'Paralellik’ varsa, bana delil göstermeleri lazım. 17-25 Aralık süreci içerisinde ortaya konulan yolsuzluk iddialarıyla ilgili delillerin hepsi ispatlanmıştır" dedi.
DEVLET TÜRK OKULLARINI KORUMAK ZORUNDA
"Yurtdışındaki Türk okullarıyla ilgili kapatma girişimleri oldu. Siz bu tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Vural şöyle yanıt verdi:
"Yurtdışındaki okulları kapat' diyorsun. Ama Türkiye'de de okullar var. Hiçbir ülke kendi vatandaşının dışarıda yaptığı, o ülkenin de kabul ettiği bir hizmeti ya da yatırımı kötüleyemez. Korumak zorunda.
O devlet, kendi hukuku içerisinde izin vermemiş mi? O zaman senin yaptığın nedir? Hukuki değil, vicdani de değil. Orada bu okulların bulunmasıyla bir network oluşuyor. Bu önemli bir lobi faaliyetidir. Güzeldir. Bu okulları kötülediğin zaman ne oluyor? Türkiye'nin menfaatlerini haleldar etmiş oluyorsun. O ülkelerin şikâyeti yok. O halde sana ne oluyor?"
YURTDIŞINDAKİ OKULLARI ZİYARET ETMİŞTİM
Cemaat'in yurtdışındaki iki okulunu ziyaret ettiğini belirten Vural şöyle devam etti:
"Yurtdışına gittiğim zaman bir iki okulu ziyaret etmiştim. Son olarak Tayland'a gittim. Eşimin tedavisi münasebetiyle. Var orada okullar. Hizmet ediyorlar. İnsanların bu hizmeti yapmasından alan razı veren razı. Sen niye bunları tehdit olarak görüyorsu
Düşünsenize "Türk-Alman Üniversitesi'ni kapatın" ya da "Sen Benoit'i kapatın..." Böyle bir şey hiç yaşandı mı? Devlet herkesin devleti olmalıdır. Zulmedemezsin. Bu okullar Türk okulları olarak anılıyor. Okulların kapattırılma tavrı Türkiye'nin menfaatlerine uygun değildir. Ay yıldızlı bayrak var orada.
Bu faaliyetleri kesmen, Türkiye ile irtibatı kesmen demektir. Türkiye'nin aleyhine menfi propagandadır. Bir cumhurbaşkanı Türkiye aleyhine çalışır mı ya. Verdikleri bir eğitim hizmetidir. Oradaki Türk okullarıyla uğraşacağına buradaki okulların kalitesiyle uğraş. Bakın bakalım kaç bin kişi sıfır çekiyor, niye çekiyor. Bunlarla ilgilen." dedi. 
Oktay Vural ve MHP Genel Merkezi'nin hafızasını yakı geçmişten bir haber ve bir köşe yazısı ile tazeleyelim.
19.12.2009 İstanbul Haber Ajansı
Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen resmi sitesinde "Kaos Ancak Kaos Doğurur" başlıklı yazısında Ülkücüleri hedef alacak şekilde "eli kanlı insan bozmaları" diyerek ağır hakarette bulundu
Siyasi iktidarın Açılım sürecini açık ve net bir şekilde destekleyen Fethullah Gülen ve cemati, bu açılım sürecinin önünde engel olarak nitelediği MHP ve ülkücü harekete ağır hakaretlerde bulundu. 
Ülkücüleri "toplumu ruhsuzlaştıran guruh" "milletin kökünü kazan zümre" olduğunu dile getiren Fethullah Gülen, kendi resmi sitesinde ülkücülerin ülkenin huzurunu bozan "eli kanlı insan bozmaları" olarak niteledi. 
Fethullah Gülen'in bu açıklaması üzerine ülkücü sitelerden Gülen ahkkında sert mesajlar verilirken, birçok bloglarda Fethullah Gülen'e "CIA Ajanı, Amerikanın beslemesi" şeklinde ithamlarda bulunduğu görüldü. 
Fethullah Gülen'in resmi sitesinde ülkücülere hakaret içeren "Kaos Ancak Kaos Doğurur" başlıklı yazı aynen şöyle;
"KAOS ANCAK KAOS DOĞURUR
 Fethullah GülenSon günlerde Türkiye yine bir kaosun içine çekilmek isteniyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye, üçyüz seneden beri sürekli kaosun içine çekilmek istenmektedir. Güçlü bir Türkiye ile başa çıkamayacaklarını çok iyi bilen dış güçler, Anadolu insanını ruh ve mana köklerinden kopararak ve maziden tevarüs ettiği o zengin mirastan uzaklaştırıp aslına yabancı hale getirerek ona en büyük kötülüğü yapmaya çalışmaktadırlar. Bu tür entrika ve tuzaklar yeni değildir. Şu kadar var ki, zamana göre bu taarruz, bu plan ve bu komplolar da farklı farklı olagelmiştir. Değişen şartlar, mevcut konjonktür, o an rağbet gören silahlar, revaçta olan oyunlar ve hud'alar... nisbetinde millet ruhuna saldırının ve entrikaların da şekli değişip durmuştur. Aslında, bu entrikalar tarihinin başlangıcı ta sekiz asır öncesine gitmektedir ama özellikle son üç asırdır işlenen şenaatler suyun yüzüne vurmaktadır. 
Kurt Gövdenin İçinde 
Ayrıca, eskiden tehlike daha çok dışarıdan geliyordu; Birinci Cihan Harbi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi düşman belliydi ve düşmanlık da açıktan açığa cereyan ediyordu. Mesela, İstanbul'u işgal ettikten sonra Şam'da Selahaddin'in mezarının tekmelendiği haberini de alan İngiliz General "Ey Selahaddin, Haçlı Seferleri daha yeni bitti!" demek suretiyle şecaat arzederken sirkatini söylüyor; Osmanlı'nın mağlubiyetini İslam'ın sonu, haçın zaferi olarak ilan ediyordu. Dolayısıyla, o günlerde bu millete kastedenler belliydi, âşikardı. Fakat, bir dönemden sonra saldırılar içeriden gelmeye başladı. Nur Müellifi'nin yaklaşımıyla, "eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz.. çünkü düşmanı sezemez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder." Evet, artık, "Türk Milleti" diyen, "vatan, ülke, ülkü, bayrak" sözlerini dilinden hiç düşürmeyen ve hatta "din, iman, Kur'an" fedaisiymiş gibi arz-ı endâm eden bir sürü eli kanlı insan bozması var meydanlarda. Bunlar "millî ruh" diye diye milletin önüne kuyular kazıyorlar, "ruh kökü"nden bahsederken milletin kökünü kesiyorlar ve toplumu ruhsuzlaştırarak, kalbsizleştirerek kimseye sezdirmeden en sinsi planlarını uygulayabiliyorlar.  
Elbette ki, herkesi potansiyel vatan haini görmek, herkesten kuşkulanmak ve hatta paranoyalara girerek "bu ülke hepimize yeter" mülahazasına bütün bütün kapanmak yanlıştır; evet, işi öyle bir paranoyaya vardırmamak gerekir. Fakat, Türkiye'de ne zaman işler iyiye doğru gitmişse hemen bir provokasyonlar silsilesinin sahneye sürüldüğü de açıktır. Hiç unutmuyorum, daha altmışlı-yetmişli yıllarda dinlediğim bir ekonomi profesörü bu hususa dikkat çekiyor ve "Türkiye ne zaman az belini doğrultur, bir kısım engebeleri aşar ve bazı konularda da olsa dünya ile rekabet edecek hale gelirse, dış mihraklar hemen harekete geçirilir, içerideki bir kısım odaklar tahrik edilir; anında ülkede bir terör atmosferi oluşturulur ve her şey elden gidiyormuş gibi bir hava estirilir." diyordu. 
Bugün de dünden farklı değil. Bazıları yine kıyamet senaryoları yazıyor ve o çok korkunç oyunlarını sahneye sürüyorlar. Hüccetiye'de ve sosyologların ‘binyılöncülüğü' diye andıkları akımlarda söz konusu olduğu gibi, bazıları Mehdi'nin, İsa-Mesih'in gelişini dünya dengelerinin tamamen bozulmasına bağlıyor ve dünyayı kurtaracak kişi veya düzenin gelmesi için yeterince kan akmasının lüzumuna inanıyorlar. Böyleleri, karanlıktan medet umuyor, düzenin kaostan çıkacağını sanıyor ve dolayısıyla da yeryüzünün herc ü mercle, fitne ve fesatla dolması gerektiğini düşünüyorlar. Aslında bu, bir hezeyandır, bir cinnettir. Bu saçmalıklara inanan kimseler ya hırs, kin ve nefret duygularıyla gözlerini kör etmişler, görmüyorlar.. ya da bunlardan herbiri acilen tedavi görmesi gereken bir akıl hastası. Heyhat ki, bu akıl hastaları bugün dünyanın pekçok yerini kan gölüne çevirdikleri gibi bizim ülkemizi de kanlı bir arena haline getirmek için her yolu deniyorlar. Zaten, millet az belini doğrultunca ve dünyaca biraz kabul edilir hale gelince hemen bir gâile çıkarma işine girişenlerin halinin ne akılla, ne mantıkla, ne insafla, ne milli hislerle ve ne de dini heyecenla izah edilmesi mümkün değildir. 
Bu kaos ortamı nasıl aşılır? 
Demokrasi kültüründen bîhaber bazı hazımsız ruhlar, kendileri gibi düşünmeyen insanların demokratik hak ve hürriyetlerden istifade etmelerini çekemiyorlar. Hele bir de bunlar, dine mesafeli duran kimselerse, halkın dinî vazifelerini yerine getirmesine, kendi duygu ve düşüncelerini seslendirmesine, insanların kendilerini ifade etmelerine asla tahammül gösteremiyorlar. Dolayısıyla, içlerindeki bu hazımsızlık sebebiyle sürekli müdahale duygularıyla dolup boşalıyorlar, müdahale düşünceleriyle oturup kalkıyorlar. Şayet umumi hava istedikleri gibi bir müdahalaye müsait değilse, hemen bir sürü kavga sebebi icad ediyor, ne yapıp edip kötü emelleri için zemin hazırlıyorlar. Kargaşaların, kavgaların ve anarşinin gölgesinde yeni bir fevkalâde hale zemin oluşturuyor ve o fevkalâdeliği kullanarak gönüllerine göre bir düzen tesis etme hayalleri peşinde koşuyorlar. 
Ancak, onca acı tecrübeden sonra hala anlayamadıkları bir husus var: Ne fizikî dünyada ne de sosyal hayatta kaostan nizam doğar. Hilkati inkâr edenler, abiyogeneze kâil olanlar ya da evrime inananlar kaostan nizama doğru gidildiğini iddia etseler de günümüzdeki tecrübeler kaosun nizam doğurmadığını gösteriyor. Tabiatın temel yapısı buna aykırıdır ve kaosla yalnızca yeni kaoslara gidilebilir. İçtimai hayatta da, provokasyonlara girilerek, halk tahrik edilip sokaklara dökülerek ve kan döktürülerek asla asayiş sağlanamaz, nizama yürünemez. Aksine, kargaşadan, sadece kargaşa doğar 
Maalesef, bazıları bu gerçeği görmezden gelerek herc ü merclere sebebiyet vermeye çalışıyorlar. İnsanların meselelerini sokakta halletmeyi deneyecekleri bir ortam oluşturmaya gayret ediyorlar. Toplumu, ölenin niçin öldüğünü, öldürenin de niçin öldürdüğünü bilemeyeceği bir fitnenin içine atmaya uğraşıyorlar. Bir kısım şaşkın ve zavallı tetikçiler bulup hazırlıyor, bir sürü vaatlerle kafalarına girerek onları acımasız birer katil yapıyor, belki de değişik uyuşturucularla hedeflerine kilitleyerek ruhlarına terör havasını hakim kılıp cinayetler işletiyorlar. Sonra da üç-beş tane sergerdanı daha çıkarıyor, onlar vasıtasıyla halkı biraraya topluyor, kitle psikolojisini değerlendirerek yığınları taşkınlıklara sevk ediyorlar... 
Ne acıdır ki, son üçyüz senelik tarihimizde biz buna defalarca şahit olduk. Bazı uğursuz yeniçerilerin kendi hükümdarlarını al-aşağı etmelerinde, Hâfız Paşa gibi dünya çapındaki serdarlarını, nice devlet adamlarını mıncıklaya mıncıklaya öldürmelerinde hep aynı sahneleri gördük. Şimdi yapılan şeyler de bir manada onun devamıysa, aynı azgınlıklar günün formatıyla devam ediyor demektir. Format değişikliği de, sadece halk "aynı şeyler oluyor" demesin diye, aynı anarşinin farklı şekilde takdiminden başka bir şey değildir. 
Bu kaos ortamının aşılması için, "demokrasi, insan hakları, cumhuriyet" diyenlerin bunlara öncelikle kendilerinin inanması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa telaffuz edilirken "Hâkimiyet bilâ kayd ü şart milletindir" şeklinde söylenen, bugün "Egemenlik milletindir" cümlesiyle vurgulanmak istenen husus demokrasidir. Bu söz, hâkimiyetin bir kısım gizli kaba kuvvet temsilcilerinin elinden alınıp millete verilmiş olduğunu belirtmektedir. Şayet, ülkemizde bir demokrasi anlayışı varsa, bu anlayışa göre, arzular ve istekler sokakta ya da herhangi bir kavga mahallinde değil sandıkta, mecliste ortaya konur ve gerçekleştirilmeye çalışılır. Madem öyledir, ister resmî ister gayr-i resmi herkes, kendisini sandıkta ifade etmeli ve demokratik üslupla konuşmalıdır. Kendi değerlerinin doğru olduğuna inananlar, komplo ve entrikalarla milleti sindirmeye çalışacaklarına, demokrasi ahlakına göre davranmalı, politikalarını ona göre yapmalı; varsa doğrularını ortaya dökerek halkı ikna etmeli ve onların aldanmasına meydan vermemelidirler. Böylece, hedeflerine demokratik çerçevede gitmeli ve milletin gönlünde de yer edinmelidirler. 
Böyle kaos ortamlarında provokasyonlar da oluyor. Hemen bütün hadiselerin akabinde tetikçilerin ya da azmettiricilerin dindar kimseler olduğu iddia ediliyor. Hatta onların bazılarının size sempati duyan kişiler (!) olduğu söylenerek mutlaka adınız da işin içine karıştırılmaya çalışılıyor? Bu konudaki mütalaalarınızı alabilir miyiz? 
Dine ve dindara karşı hasımca davranan küçük bir azınlık her fırsatta bunu yapıyor ve hem hedef şaşırtmaya çalışıyor hem "çamur at izi kalsın" politikası uyguluyor hem de inananlara karşı kin ve nefretlerini bir kere daha ortaya koyuyorlar. Aslında, bizim hep nizamın ve intizamın yanında olduğumuza bu millet şahittir. Anadolu insanı, değil bir insanın kanını dökmek bir karıncaya bile basmayacağımızı çok iyi bilir. Bize kötülük yapanlara bile hep iyilikle mukabele etmeye söz verdiğimizi, dövene elsiz, sövene dilsiz ve her zaman gönülsüz olduğumuzu onlarca defa dile getirdiğim gibi, her karesi halkın gözleri önünde geçen hayatım da bunun delilidir.  
Daha önce de zikrettiğim bir hadiseyi müsadenizle hatırlatmak istiyorum: Camilerde vaazlar verip hutbeler okuduğum dönemdeydi. Bir gün bir arkadaşımız "Hocam, sizi o minberde ne zaman görsem her an alnınızdan bir kurşun yiyecekmişsiniz gibi geliyor bana; alnınızdan bir kurşun yemiş de kanlar içinde boylu boyunca uzanmışsınız gibi görüyorum sizi ve çok korkuyorum" demişti. Gayet sakin bir tavırla ona dedim ki; "Ben hep o tehlikeyi bilerek ve onu bekleyerek çıkıyorum minbere." İşte o günlerde bile, cami kürsüsünden beni sevenlere şöyle demiştim; "Şayet bir gün beni bu kürsüde öldürürlerse, cesedimi bir kenara atın ve başınız önde asayişin, emniyetin temsilcileri olarak evlerinizin yolunu tutun. Eğer, öyle bir anda kalkıp bir yanlışlık yapar ve mukabelede bulunursanız, size hakkımı helal etmem; iki elim iki yakanızda kalsın, Allah huzurunda sizinle hesaplaşırım!" Evet, benim yaşamamı ya da ölmemi değil önce milletin huzurunu düşündüm ve altmış küsur senelik hayatımda asayişi ihlal edecek bir harekette bulunmadım, güven atmosferinin delinmemesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım.   
Mesela, Üsküdar'da vaaz ediyordum. İstihbarat görevlileri cami kürsüsünün altına bomba konmuş olduğunu söylediler. Ben öyle bir ölümü şehadet sayarım. Fakat, camide panik olur, insanlar canlarını kurtaramazlar; sonra halk tahrik edilip sokağa dökülür... gibi mülahazalarla vaaz etmekten vazgeçtim. Belli bir dönem sonra, yine va'z u nasihata başladım, Süleymaniye Camii'nde de aynı suikastın hazırlandığı haberini aldım. Halkın can güvenliği ve asayişin temini için oradaki vaazlarıma da son verdim.  
Evet, genel üslubumuz budur bizim: Elimizden geldiğince hep emniyet ve güvenin temsilcileri olduk. Kargaşa ve anarşiye taraf olmaktan hep uzak bulunduk. Şerrinden emin olmaya çalışsak da, bizi ısıran bir karıncayı dahi öldürmedik, her canlının hayat hakkı olduğuna inandık. Başkaları, bizim başka şekilde hareket edeceğimizi, başka türlü düşüneceğimizi, onlar için farklı mülahazalara gireceğimizi zannediyorlarsa, demek ki onlar Müslümanı hiç tanımamışlar. Demek ki, onlar birkaç tane canlı bombaya bakıyor ve sadece birkaç teröriste göre hüküm veriyorlar. İslam'dan nasipsiz insanların tavırlarıyla şöyle veya böyle İslam'a gerçekten gönül vermiş insanları karıştırıyorlar. Oysa, bilerek teröre bulaşanların hakiki Müslüman olamayacağını defalarca ifade ettim. Cinayetin çok kötü bir cürüm olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmeye eş tutulduğunu ve din adına cinayet işleyenlerin İslam'ın dırahşan çehresini kararttıklarını, kimsenin de buna hakkı olmadığını onlarca kez dile getirdim. Dahası, bizim inancımıza göre, tek tek şahısların hiç kimseyi cezalandıramayacağını, cezalandırmanın devlete, devlet kurumlarına ait olduğunu da bilmem kaç defa şerhettim. Fakat, maalesef, fesada kilitlenmiş bazı kimseler birkaç kötü örneğe bakarak bizi de öyle görüyor, öyle yorumluyor ve öyle göstererek güya intikam alıyorlar.  
Sen de Gel!..  
Bütün bu olumsuzluklar karşısında bize neler düşmektedir?  
Daha baştan kabul etmek gerekir ki, saldırmak ve ısırmak bazılarının tabiatı haline gelmiş. Ne yapalım, Cenâb-ı Hak, bize insanları ısırmak için bir diş, parçalamak için de vahşî bir pençe vermemiş! Öyleyse, bu yolun çileleri karşısında sabretmemiz ve hemen hafakanlara girmememiz lazım. Zaten, bizim inancımıza göre, misliyle mukabele etmek zâlimce bir kaidedir; dövene elsiz, sövene dilsiz ve kalbsizlere karşı bile gönülsüz davranmak ise mesleğimizin en önemli esaslarındandır.   
Evet, herkes kendi karakterinin gereğini sergiler; bazıları kendi karakterlerinin gereği olarak ona buna saldırırken ve önlerine geleni ısırmaya çalışırken, bize de kendi karakterimize saygılı olmak ve nezih üslubumuzu korumak düşer. Üslubumuz bizim namusumuzdur, manevi şahsiyetimizdir, aynamızdır. Biz şimdiye kadar hep sevgi türküleri söyledik; sevgi deyip güldük, sevgi deyip ağladık, hep muhabbet çiçekleri dermeye çalıştık; sadece nefretten nefret ettik, kimseye karşı düşmanlık beslemedik ve hele asla kan dökmeye yeltenmedik; sokaklara dökülüp anarşi çıkarmayı vatana millete ihanet saydık, hep emniyet ve güvenin yanında yer aldık. İnşaallah bundan sonra da bu üslubumuzu koruyacak ve herkese gönlümüzü açık tutacağız.   
Hani derler ki; bazıları Mevlâna Celaleddîn Rûmî hazretlerine ağızlarına ne gelirse söyler ve ona hakaret ederlermiş. Yine bir gün bir saygısız adam, "Sen inançsızlara bile kucak açıyorsun, onlarla biraraya geliyorsun; günah işleyenlere dahi "gel" diyorsun... Böyle yapmakla dinin izzetine dokunuyor, İslam'ın onurunu iki paralık ediyorsun." türünden bir düzine hakaretle dolu bir mektup göndermiş. Hazret, mektubu açıp okumuş, tebessümle kağıdın arka tarafını çevirmiş ve tek cümle yazıp geri göndermiş. Hazreti Mevlânâ o tek cümlede "Sen de gel, sana da bağrımı açıyorum!" demiş. İşte, bizim mukabelemiz de ancak bu kadar olmalı ve herkes gönlümüzde kendisine ayrılmış bir sandalye bulabilmelidir.  
Şu kadar var ki, ülkemizin sulh ve huzur atmosferine kavuşmasını çekemeyen, bu gönüllüler hareketinin en hayırlı faaliyetlerini bile dinamitlemeye gayret eden ve anarşiye yelken açıp milletin huzurunu bozmak isteyenlerin şerlerinden bir türlü emin olamıyorsak, onlara karşı bir çaremiz de duaya sarılmak ve onları Allah'a havale etmektir. Bazen içimden "Allahım, ilk atalarının haklarından geldiğin gibi bu devrin Ebû Cehillerinin, Utbelerinin, Şeybelerinin... de haklarından gel!" şeklinde beddua edesim geliyor. Fakat, öyle bir meselede bile üslubumu korumaya çalışıyor ve ben şöyle dua ediyorum: "Allahım, onların da hidayetlerini murad buyuruyorsan, Sen'den başka Hâdî yoktur, hidayet eyle ve onları da insanlık ufkuna yükselt, kalblerine mülayemet ver; din düşmanlığını içlerinden sök at, vatan ve millet sevgisiyle gönüllerini mâmur kıl. Fakat, şayet murâdın bu değilse ve onların da buna liyakatleri yoksa, o zaman haklarından gel ve bizi şerlerinden emin eyle."
Yazının linki için tıklayınız: http://tr.fgulen.com/content/view/18143/3/
İSTANBULHABER AJANSI 
MHP GENEL BAŞKAN DANIŞMANLARINDAN YILDIRAY ÇİÇEK'İN ORTADOĞU GAZETESİNDEN TERÖRİST FETHULLAH GÜLEN'E CEVAP VERDİĞİ MAKALE
ÜLKÜCÜ "TERÖRİST, ELİ KANLI İNSAN BOZMASI" İDİ BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İ AFFETMİYORDUNUZ NE OLDU SİZE? 
Yıldıray Çiçek / 2010-07-27 11:02:30'da yazdığı makaleden çarpıcı kesitler. 
"Ülkücü şehidin annesi, babası, abisi referandumda "Evet" oyu verecek", Alparslan Türkeş konuşmalarında Anayasa'nın değişmesini istemişti, bugün yaşasaydı "Evet" oyu verirdi." gibi şeytanla yarışan bir propaganda yapmaları, gerçekleştirdikleri iğrençliklerden kesitler olmaktadır. Bugüne kadar hatırlamadıkları ve hatta taşıdıkları zihniyetleri sebebiyle nefret ettikleri Ülkücü şehidinin annesine, babasına, kardeşlerine "Oğlunuzu idam eden Kenan Evren'den hesap sorulacak, ne diyorsunuz?"diye soru yöneltiyorlar, o gariban şehidimin anası, babası ve kardeşleri de doğal olarak Kenan Evren'e tepki gösteriyorlar. Bu haysiyetsizler de bu tepkiyi kendi hedefleri için kullanıyor. 
Kim bunlar? Ülkücü'ye "terörist" diyen, Kenan Evren'e cennet müjdeleyen, Kenan Evren'in ABD'nin"Bizim Çocuklar" övgüsünü alarak gerçekleştiği 12 Eylül 1980 ihtilalini cemaatin dergilerinde öve öve bitiremeyen, Papaza, Hahama duyduğu sevginin yüzde birini Ülkücüye duymayan Fetullah Gülen'in müritleri… 
Fethulah Gülen, Ülkücüleri terörist olarak gösterdiği bir söyleşisinde "Türkiye'de az insan öldürülmedi ki. O grup onu öldürttü, öbür grup diğerini. 12 Mart'ta da millet kanlı bıçaklıydı. Asker geldi müdahale etti. 12 Eylül'de yine millet kanlı bıçaklıydı. Millet birbirini öldürüyordu. Birbirini öldürerek bir yere varmaya çalışılıyordu. Bunların hepsi teröristti. O taraf da teröristti, bu taraf da. Ama ad koyuyorlardı. Biri diyor ki: "Ben Müslümanlık için yapıyorum." Öbürü de diyor ki: "Ben toprağım için, milletim için yapıyorum." Diğeri de diyordu ki: "Ben kapitalizme, sömürüye karşı savaşıyorum." Onların hepsi bir kısım laflardı. Kur'an-ı Kerim aynen "laf" diyor. Hiçbir kıymet-i harbiyesi olmayan şeylerdi. Ama öldüren öldürene. Ve herkes bir mefkûre uğruna öldürüyordu."(Fethullah Gülen ile röportaj /Nuriye Akman, Zaman, 23.03.2004) diyordu. Şimdi kendi tanımlarına göre Ülkücü teröristlerin(!) ailelerini,cemaatin gazetelerinden, televizyon ekranlarından bir türlü eksik etmiyorlar. Sanırsınız ki,40 yıllık Ülkücü dostları, Ülkücü şehitleri elleri ile kara toprağa bunlar vermişler, Ülkücülerin tüm acılarında, sevinçlerinde onlar vardı… 
Fetullah Gülen geçmişte mücadele veren Ülkücülere 2004 yılında "Terörist" tanımında bulunurken, 09.04. 2007 yılında da kendi web sitesinde yer alan "Kaos, Kadrolaşma, Ordu ve Okullar" başlıklı yazısında da "Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder." Evet, artık, "Türk Milleti" diyen, "vatan, ülke, ülkü, bayrak" sözlerini dilinden hiç düşürmeyen ve hatta "din, iman, Kur'an" fedaisiymiş gibi arz-ı endâm eden bir sürü eli kanlı insan bozması var meydanlarda. Bunlar "millî ruh" diye diye milletin önüne kuyular kazıyorlar, 'ruh kökü'nden bahsederken milletin kökünü kesiyorlar ve toplumu ruhsuzlaştırarak, kalbsizleştirerek kimseye sezdirmeden en sinsi planlarını uygulayabiliyorlar." sözleriyle en ağır hakaretleri ediyordu.  
Fetullah Gülen tabii ki, sadece Ülkücülerle değil, ölümünden sonra Ülkücü Hareketin Başbuğu Alparslan Türkeş'e de "Adnan Menderes'i astırdı." iftirasını dillendirerek saldırmıştır. Bir konuşmasında Başbuğ Türkeş'e yönelik diyor ki: "Milletin sevdiği bir adamdı. Affetmem ben Menderes'i asmalarını, düşünün 33 sene geçmiş, affedemedim ve asılmasının % 50 vebali Türkeş'in boynunda."  
Ülkücülere "Terörist" ,"Eli Kanlı İnsan Bozması" diyenler ve Başbuğ Türkeş'i "Affetmeyenler"(Kim oluyor da affedip-affetmeme kararı veriyorsa) şimdi Ülkücülere ve Başbuğ Türkeş'e cemaatin yayın organlarında en geniş yerleri ayırarak, MHP üzerinde fitne yaratmaya çalışıyorlar. MHP ve Ülkücüler üzerinde kendi istedikleri etkiyi yaratmaya yönelik yapılan yayınlara bakın. Büyük bir çoğunluğu cemaate ait televizyon ve gazetelerde yayınlanmaktadır. Ne bir ahlak, ne bir ölçü, ne bir vicdan tanımadan yaptıkları yayınlarla sadece fitne ve fesat üreten bu cemaatte hiç Allah korkusu yok mu? Çok merak ediyoruz.  
Bu vicdani sorgulamayı yapmaya küresel güçlerin bağladığı prangalar izin vermiyorsa, hiç değilse bu kadar hakaret ettiğiniz, düşmanca duygular beslediğiniz Ülkücülerden fitne-fesat karakterinizi uzak tutun… 
Ülkücüler size ne kötülük yapmıştır ki, Kürtçülere, Ermenicilere, Rumculara, Amerika'ya, İsrail'e açtığınız kucağı bir gün olsun Ülkücülere açmadınız?  
Zaten Türk-İslam dünyasına savaş açmış olan güçlere kucak açanların Ülkücülere de kucak açması gibi bir beklentimiz yok. Sadece tuhaflığı sorgulamak için soruyoruz  
Ülkücülerin haklı ve kutsal davasına fitne-fesat sokmaya çalışan bu ikiyüzlü yapılara karşı tüm Ülkücüler teyakkuz halinde olmalıdır. Bunların gazeteleri, televizyonları, dergileri, haber siteleri, radyoları ile fitne-fesat rüzgârı estirmeleri karşısında her Ülkücü imanı ve ülküsü ile ayakta durmalıdır.12 Eylül 2010 tarihine kadar her Ülkücü bunların hakaretlerini, düşmanlıklarını bilmeyen, duymayan kim varsa onlara anlatmalıdır. 
Gerçi bunların Ülkücülere nasıl nefret ve kin duyguları ile baktığını yedi düvel bilmektedir. Ama bunlar kendi menfaatleri için gün gelir Ülkücüye, gün gelir devrimciye, gün gelir PKK'lıya tebessümler dağıtırlar. 
Asıl dikkat edilmesi gereken bunların gazetesinde, dergisinde, televizyonunda MHP'ye, Lider Devlet Bahçeli'ye eski Ülkücü sıfatıyla saldıran ve akıl vermeye çalışan, satılmışlıkta sınır tanımayan besleme kişilerdir. 
Ey cemaat mensupları, kendinizi daha fazla küçük düşürmeden Ülkücülere ettiğiniz ağır hakaretlerden dolayı özür dileyin, varın kendi küresel yol arkadaşlarınızla aynı yolda yürümeye devam edin…
YILDIRAY ÇİÇEK'İN MAKALESİNİN LİNK'İ: www.ortadogugazetesi.net/makale.php 
ONGUNHABER BELGE İLE KONUŞUR   
Her platformda Ülkücülere üstü kapalı yada açık hakaret etmekten çekinmeyen,İdareci,Bürokrat ve Üst Düzey Devlet Memurları ile Yaptığı "Çatı Kat" Sohbetlerinde Ülkücülere asla devlet kadorlarında en ufak bir memuriyet bile nasbedilmemesi,gözden kaçanlarının tesbit edilip kanuna,kitaba uygun bir biçimde,kesinlikle geri dönemeyecek halde memuriyetlerine son verilmesi telkininde bulunan, onları devlet kapısına köpek olarak dahi bağlamayın diye terbiyesizce uyarılarda bulunan,yirmibirinci yüzyılın lawrence'si bu örgüt elebaşı ile nerdeyse gırtlak gırtlağa iken birden bire 180 derece dönüşün sebebini yada sebeplerini araştırıp,mutlaka bulacağız.
 
YANLIZ BU DÖNÜŞ,ÇANKAYA YOKUŞUNDA YÜREĞİ PARMAKLARININ UCUNDA DELİ DUMRUL MİSALİ PUSATSIZ GEZİNEN, BURKAY YÜREKLİ TÜRK İSLÂM ÜLKÜCÜLERİNCE YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR.SEÇİMLERDE BU DÖNÜŞÜN BEDELİ SANDIKTA FATURA EDİLECEKTİR.
 
BİZ SADECE ÜZERLERİNE BASARAK ÇIKTIĞINIZ GARİBAN ÜLKÜ YOLU EVLATLARINA BİR EKMEK PARASINI DAHİ ÇOK GÖREN BU ZİHNİYET İLE YAPTIĞINIZ İŞBİRLİĞİ İÇİN, ŞEHİT DURSUN ÖNKUZU, ALİ BÜLENT ORKAN, SÜLEYMAN ÖZMEN,MUSTAFA PEHLİVANOĞLU'NUN  VE DAHA NİCESİ'NİN MÜBAREK KANLARI SOLUK BORUNUZA DURSUN, SİZE YAZIKLAR OLSUN YORUMUNU YAPIYOR VE SİZİ ÖNCE CENAB-I MEVLAYA SONRA MİLLETİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ.
 
STATÜKOYA, SEKSENLİ YILLARIN KARANLIĞINA, EMRET KOMUTANIM CUMHURİYETİNE, ARİSTOKRAT DEMOKRASİCİLİK OYUNUNA EMNİYET SUPABI OLMAKTAKİ ISRARINIZA, DEVLET ELDEN GİDİYOR,TÜRKLÜK ELDEN GİDİYOR, VATAN ELDEN GİDİYOR NARALARI  İLE BU TOPRAĞIN ÇOCUKLARINI BİRBİRİNE KIRDIRIP DOMİNANT JÜRİSTOKRASİNİN KOLLARINDA İŞKENCEYE BIRAKIVERDİĞİNİZ BİNLERCE FİDANIN,SAHİP ÇIKMADIĞINIZ, BİNLERCE ÜLKÜ DEVLERİNİN ADINA TEK BİR ŞEY DEMEK UYGUN OLUR.
                                   YAZIKLAR OLSUN!!!

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.