hdp Diyarbakır  milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın 107. yılında; ‘Ermeni Soykırımı'nın tanınması, sorumluların belirlenmesi; Soykırım’da sorumluluğu bulunan kişilerin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılıp, yerlerine Soykırım’a karşı duran kamu görevlilerinin isimlerinin verilmesi; mağdurlara ve aile üyelerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi’" amacıyla TBMM’ye bir kanun teklifi sundu.

Garo Paylan imzasını taşıyan “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na  22 Nisan 2022 tarihi itibarıyle sunuldu. hdp Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin gerekçesi şöyle: 

Katliam Taşeronu: ‘Haberlere kulak asmayın, işe çıkıyoruz’! Katliam Taşeronu: ‘Haberlere kulak asmayın, işe çıkıyoruz’!

"Ermeni halkının Büyük Felaketi, olması gerektiği yerde, Türkiye’nin meclisinde konuşulmalı, adı konulmalı ve adaleti sağlanmalıdır. Bu sağlanırsa, diğer ülkelerin devlet başkanlarının ve parlamentolarının bu konuda söyleyeceklerinin bir önemi kalmayacaktır. Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan etnik ve dini gruplar arasında önemli nüfusa sahip halklardan biri de Ermenilerdi. Talat, Enver ve Cemal Paşalardan oluşan cunta, Osmanlı İmparatorluğu dağılırken, tek kimliğe dayalı bir ulus inşa etmek amacıyla, Müslüman olmayan halkları sürmeye karar verdi. 

24 Nisan 1915 tarihinde 250’ye yakın Ermeni aydının tutuklanması ile başlayan sürgün ve katliamlar, 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan Geçici Tehcir Kanunu’yla Ermeni halkının topyekün kadim topraklarından sürülmesi ve büyük çoğunluğunun yaşadıkları yerlerin civarında ve göç yollarında katledilmesiyle sonuçlandı.

Ermeniler, 1915’te yaşananları Medz Yeğern [Büyük Suç], Ağed [Felaket] gibi isimlerle nitelendirdiler. Süryaniler ise yaşadıkları felakete Seyfo [Kılıç] adını verdiler. Soykırımdan sonra hayatta kalan Ermeniler, başlarına gelen büyük felaketin adaletini bulmak için 107 yıldır mücadele etmektedir.

Dünyada çok sayıda devlet ve eyalet parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanımıştır. Ancak bu kararlar Ermeni halkının yarasını iyileştirmemiştir. Soykırım mağduru milyonlarca Anadolulu Ermeni, üç kuşak boyunca, adalet duygusunu tadamadan hayata veda etmiştir.

Ermeni Soykırımı’nın failleri olan dönemin devlet görevlilerinin isimleri, inkâr politikasını destekler biçimde, başta Ermeni Soykırımı’nın baş faili Talat Paşa olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında kamusal alanlara; sokaklara, parklara, okullara verilmiştir. Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi, Kütahya Mutasarrıfı Ali Faik Bey, Konya Valisi Celal Bey, Boğazlıyan Müftüsü Mehmet Hüsnü Efendi gibi Tehcir uygulamasına ve katliamlara karşı duran ve bu nedenle bedel ödeyen vicdanlı devlet görevlilerinin isim ve hatıraları ise toplumsal hafızadan silinmiştir.

Ermeni Soykırımı’nın faillerinin isimlerinin kamusal alanda yer alması, toplumsal barışı yaralayan bir uygulamadır. Almanya’da Hitler isimli caddeler, meydanlar, okullar olsaydı bugün nasıl bir Almanya olurdu? Bu bağlamda, bu topraklarda halkların yok edilmesine neden olmuş Talat Paşa gibi soykırım faili isimlerinin, tıpkı Arjantin örneğinde olduğu gibi kamusal alandan, resmî kurumlardan kaldırılması, toplumsal barışın sağlandığı demokratik bir Türkiye yolunda atılmış önemli bir adım olacaktır.

1915 yılında bu topraklarda başlayan soykırım, 107 yıldır adaletin sağlanmaması nedeniyle devam ediyor. 
Ermeni halkının bu topraklarda yaşadığı Büyük Felaket’in adının hakikate uygun biçimde konması, büyük suçun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanınması, Ermeni Soykırımı mağdurlarının 107 yıl sonra dahi olsa adalete kavuşması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorumluluk alması gerekmektedir. 

Ermeni Soykırımı’nın 107. yılında TBMM’ye sunduğum kanun teklifiyle; Ermeni Soykırımının tanınması, Soykırım’da sorumluluğu bulunan kişilerin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılıp, yerlerine Soykırım’a karşı duran kamu görevlilerinin isimlerinin verilmesi, mağdurlara ve aile üyelerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesini talep ediyorum."

      Ermeni Soykırımının Tanınması,Soykırım Faillerinin İsimlerinin               Kamusal Alandan Kaldırılması ve Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda             Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

  • MADDE 1 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ermeni Soykırımı'nı tanır. (2) 24 Nisan günü, Ermeni Soykırımı'nı anma günü olarak belirlenmiştir.
  • MADDE 2 – (1) 27 Mayıs 1915'te çıkarılan ve 1 Haziran 1915 tarihinde dönemin resmi gazetesi Takvim-i Vekâyi'de yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Tehcir Kanunu'na dayanarak tehcir edilen Osmanlı Ermeni nüfusuna yaşatılan soykırımın faillerinin belirlenmesi için bir Komisyon kurulmuştur.
  • MADDE 3 – (1) Komisyonun tespit ettiği, Ermeni Soykırımı'ndan sorumlu kişilerin isimleri; sokak, cadde, bulvar, meydan, park, vb. kamusal alanlardan, her türlü eğitim kurumundan, kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü işletmeden, binadan, Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde kaldırılır.
  • MADDE 4 – (1) İlgili komisyon tarafından tespit edilecek Ermeni Soykırımı'nın faili isimler sokak, cadde, bulvar, meydan, park, vb. kamusal alanlara, herhangi bir eğitim kurumuna, kamu kurum ve kuruluşlarına ait herhangi bir işletmeye, binaya, Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren verilemez.
  • MADDE 5 – 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aşağıda yer alan geçici madde eklenmiştir.
  • "GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 01.01.1895 tarihinden bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü sınırlarına dahil olan coğrafyada doğmuş, çeşitli nedenlerden ötürü yaşadığı ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmış, tehcire ve/veya zorunlu göçe tabi tutulmuş hayatta olan kişiler, hayatta olmayan kişilerin ise beşinci dereceye kadar yakını olan bireyler, 5091 sayılı kanundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı kazanır. (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından altı ay içerisinde çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir."
  • MADDE 6 – (1) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 7 – (1) Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 2018' de Garo Paylan ve Arkadaşları Tarafından TBMM'ne Verilen Kanun Teklifi

Bir 1 kişi görseli olabilir

YAKIN GEÇMİŞİ DE HATIRLAMAK İÇİN ARŞİVİMİZE BİR BAKALIM...

17 Eylül’ 2017'de TBMM Ermeni milletvekili Garo Paylan Amerika Ermeni Meclisinin (AAA) icra direktörü Bryan Ardouny, Amerika Ermeni Meclisi'nin Erivan ofisinin Başkanı Arpi Vardanyan, araştırmacı Alin Ozinyan, müşaviri Tamar Nalcı eşliğinde Tsitsernakaberd Anıt Kompleksini ziyaret etmişt..
Garo Paylan Müzesinin salonları’nı da gezdi ve Ermeni Soykırımı hakkında sergilenen malzemelerle, belgeler ve sergilerle tanıştı, ardından onur konukların Anı defterinde bir not bıraktı. Ziyaretin sonunda (ESME) geçici memuru Suren Manukyan ona ESME yayınlarından ‘’Ermeni Soykırımı: Dünya Basını Manşetleri’’ ingilizcesini hediye etmişti.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN VE ERMENİ LOBİSİ BİR HAYLİ YÜREKLENDİRİYOR

ABD Başkanı Biden’ın yaptığı yazılı açıklama Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde de yayınlandı. Açıklamada, 24 Nisan ‘soykırımın başladığı tarih’ olarak belirtilirken, Biden mesaj metninde Osmanlı Devleti ya da Türkiye’den bahsetmedi.

Biden, 1915 olayları ile ilgili olarak “20. yüzyılın en büyük mezalimlerinden biri” yorumunu yaparken, daha önceki başkanların da kullandığı “meds yeghern” yani “büyük felaket” nitelemesini yaptı.

ZİYARETTEN RESİMLER ( ERİVANDA GÖREV YAPAN KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ.)

27/3  2/2658  24/02/2020 

Diyarbakır Milletvekili Garo PaylanTehlike Altındaki Dillerin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Kanun Teklifi Bilgileri: (Tehlike Altındaki Dillerin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi.pdf )

Kanun Teklifinin Metni  
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2658
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/02/2020
Teklifin Başlığı Tehlike Altındaki Dillerin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, Türkiye coğrafyasında yok olma tehlikesi altında bulunan dillerin korunması amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu

Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri

Komisyon Tipi Adı  Giriş Tarihi  Çıkış Tarihi   Yapılan İşlem  Karar Tarihi
Esas Komisyon MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU      04/03/2020    Komisyonda