Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İBB ve ilçe belediyeler arasında İstanbul sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin durum sorgulamasına imkân veren protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ocak’tan itibaren kısıtlanıyor.

Buna göre, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKBAS) ile belediyelerin kayıtlarda sorgulama yapmasını sağlayan protokolde 31 Ocak 2020 itibariyle kısıtlamaya gidiliyor.

PROTOKOL DAYANAK GÖSTERİLİYOR AMA KAFALAR KARIŞIK

Genelgede konuyla ilgili “Belediyelerin kullanımına açılan belediye görev alanı dışında taşınmaz sorgulama yetkileri ile kayıtlarda bulunan şerh /beyan/irtifak, muhtesat/teferruat/eklenti, rehin ve buna bağlı diğer verilerin kullanılmasına yönelik yetkilerin 31/01/2020 tarihi itibari ile gerçek ve tüzel kişi sorgulama, zemin sorgulama, hissedar sorgulama, pasif parsel sorgulama, pasif malik sorgulama yetkilerinin ise 01/07/2020 tarihinde genel müdürlüğümüz ile belediyeler arasında imzalanan TAKPAS protokolünün ‘Tarafların yetki ve yükümlülükleri’ başlıklı 5.4. maddesi ile aynı protokolün ‘Sorgulama kriterleri” başlıklı 7.2. maddesi kapsamında kapatılarak…” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu TAKPAS Protokolü incelendiğinde, 5.4. maddede şu ifadeler yer alıyor.

“TAKPAS sistemine erişim için aşağıdaki şartların sağlanacağını taahhüt eder.

a) Sorgulama sonucunda elde edeceği bilgilerin ayrı bir veri tabanı oluşturacak şekilde kendi sistemlerine kayıt etmeyecektir.

b) Ağlarında bulunan bilgisayarların TAKPAS’a erişim yetkilerini IP adresi bazında kısıtlayacaktır.

c) Kurum TAKPAS’a erişim için kullanacağı bilgisayar sayısını ve kullanmaya yetkili kişi sayısını belirleyerek Kişilerin İsim, Soy isim ve T.C kimlik numaralarını kayıt altına alacak ve TKGM tarafından istenildiğinde belgeleyecektir.

d) Personelin görev ve yetkilerine göre TAKPAS kullanıcıları arasında farklı yetkiler tanımlayacaktır.

TAKPAS sistemine erişim yetkisi vereceği kullanıcılarına; sistemden sadece kurumun tanımlanmış iş ve işlemleri için sorgu yapabilecekleri, başka amaçlar için kullanamayacakları, kullanmaları durumunda Türk Ceza Kanunu, Kamu görevlileri ile ilgili disiplin hükümleri ve diğer tazminat hükümlerinin söz konusu olacağı hususlarını, Üst Amir tarafından yazılı olarak imza karşılığında tebliğ edecek ve denetimler sırasında belgeleyecektir.

f) TAKPAS sistemini amacı dışında kullandığı tespit edilen personel, vakit kaybedilmeksizin en kısa zamanda yetkili makamlara ve TKGM’ye bildirilecektir.”

SORGULAMA MODÜLÜ İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİ/-(RİLDİ)
TAKPAS Protokolü’nün 7.2. maddesinde ise “İmar Uygulaması, Kamulaştırma, toplulaştırma ve benzeri uygulamalar sebebiyle toplu olarak taşınmaz bilgilerine erişilmesi için özel sorgulama yetkisi verilecektir ve bu sorgulamalar 18:00 ile 06:00 saatleri arasında işin kapsamını aşmamak üzere Köy/mahalle bazında yapılacaktır” ifadesi bulunuyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü genelgesine göre bundan sonra belediyeler taşınmaz sorgulaması için Web- Tapu Sistemi Kurum Portalı yerine İçişleri Bakanlığı’nın e-Belediye Takpas Modülü ile Tapu Haciz Modulü’nü kullanacak.

Yasa Teklifi Sunuldu; Çevre Ajansı Geliyor Yasa Teklifi Sunuldu; Çevre Ajansı Geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından alınan komisyon kararında “belediyelerin kullanımına açılan belediye görev alanı dışında taşınmaz sorgulama yetkileri ile kayıtlarda bulunan şerh /beyan/irtifak, muhtesat/teferruat/eklenti, rehin ve buna bağlı diğer verilerin kullanılmasına yönelik yetkilerin 31/01/2020 tarihi itibari ile gerçek ve tüzelkişi sorgulama, zemin sorgulama, hissedar sorgulama, pasif parsel sorgulama, pasif malik sorgulama yetkilerinin ise 01/07/2020 tarihinde genel müdürlüğümüz ile belediyeler arasında imzalanan TAKPAS protokolünün ‘Tarafların yetki ve yükümlülükleri’ başlıklı 5.4. maddesi ile aynı protokolün ‘Sorgulama kriterleri” başlıklı 7.2. maddesi kapsamında kapatılarak…” denildi.

ÖNCESİNDE BELEDİYELER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLERİ GÖREBİLİYORDU 

Belediyeler, TAKPAS protokolü kapsamında tapu bilgilerini sorgulayabiliyorlar ve güncel değişiklikleri görebiliyorlardı. Bu imkân çerçevesinde Kanal İstanbul tartışmalarına yönelik gayrimenkul toplayanlar açıklanmıştı. Ayrıca İBB proje bölgesindeki mülkiyet haritasını paylaşmıştı. Şimdi bu karar ile sadece İçişleri Bakanlığı belediyeler linki kullanılacak ve bakanlık imkân verirse veriler alınabilecek.

VATANDAŞIN AKLINA 2010 KPSS SORULARININ ÇALINMASINDA İZLENEN YÖNTEM GELİYOR

2010 yılında yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sınavında sorular çalınmış ve 120 tam puan alan 350 aday tespit edilmişti. Bunların 70'inin karı-koca olduğu, 23'ü arasında ise akrabalık bağı bulunduğu belirtilen raporda, 120 tam puan alan 350 kişiden 52'sinin aynı adres, apartman, site ya da sokakta ikamet ettiği ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca, sınavda 100 ve üzerinde ham puan alan 3 bin 227 adayın 446'sının karı-koca ve 191'inin akraba olduğu, 980 kişinin aynı adres, apartman, site ya da sokakta ikamet ettiği belirlenmişti. 

KPSS sonuçlarına ÖSYM sonuç sayfasından sadece TC kimlik numarası girilerek bakılabiliyordu. Ancak Fethullahçıların bu hırsızlığını gizlemek için sonuç sayfasına sadece adayların girebilmesine olanak sağlayan ÖSYM şifresi ile sonuç görüntüleme yoluna gidildi. Böylece daha sonra çalınan sorulardan kimsenin haberi olmadı. 

ZAMAN İÇİNDE BİR ÇOK KEZ DEĞİŞEN KANAL İSTANBUL PROJESİNİN UYDU FOTOĞRAFLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

İstanbul’un tarımsal üretim alanlarını ve su havzasını oluşturan bu bölgede yıllar içinde nasıl bir dönüşüm yaşandığını, ilerleyen dönemlerde nasıl bir yapılaşma baskısına gebe kalacağını da gösterecek vaziyette, hava fotoğraflarından yapılan incelemeyi aktarıyoruz.