Türkiye’nin neresine giderseniz gidin dükkan Önüne huni, kasa, duba ve benzeri şeyler koyulduğunu görmüşsünüzdür.Son yıllarda Adı Taciz,tecavüz,şiddet ve tarihi eser kaçakçılığı ile sık sık gündeme gelen fakat hoşgörü ve insani değerlerin merkezlerinden bir olan Karaman ilinde de aynı durumun bir hayli vahim dereceye ulaştığına şahit olan vatandaşlarca haber merkezimize çok sayıda ihbar ve yardım çağrısı ulaşmakta.Dükkan sahipleri ve Bir kısım kendilerini, halk deyimiyle kalburüstü, birinci sınıf  zanneden  konut sahibi ve kiracılarının bu konuda yapılan yasal uyarıları dahi dinlemeden paralarının gücüne sığıarak kaldırımları ve yolları işgal etmeyi kendilerince hak sanmaları artık vatandaşı isyan ettirdi.

Karaman Belediyesinin bu konudaki duyarsız tutumundan şikayetçi olan vatandaşların ,mağduriyetlerini topluca Karaman Adliyesine dilekçelerle ifade edecekleri öğrenildi.

Yenizekâlı Konut Sahiplerine; " Önüne Duba Koymak Yasal Mı ?"

Ancak, zincir, duba, beton gibi engellerle bina önlerinin kapatılmasının özel mülk ve kamuya ait yer olmasına  göre suç olup olmayacağının değişmektedir.
Bahsedilen araç park yerleri ve Kat Mülkiyeti Kanununa göre taşınmaza ait olan alanlardan yerlerden ise buralar özel mülk olduğu için bu kısımlar üzerindeki tüm tasarruf hakkı bu binanın kat maliklerine aittir. Yani kat malikleri dilerse kendilerine, dilerse tüm sokak sakinlerine tahsis edebilir, yabancı araçların girişlerini engelleyebilir, hatta ücretli hale dahi getirebilir. Ancak bu alanların kamusal alan olarak tabir edilen, cadde kenarları, kaldırım gibi yerlerden olması halinde kurumların izin verdiği ölçüde tüm vatandaşların buralardan eşit şekilde yararlanma hakkı vardır. Bu nedenle apartman sakinleri ya da işyeri sahipleri tarafından bu alanların kullanımının kısıtlanması yasal olarak mümkün değildir. Böyle bir durumda, yani yollar kamuya ait ise; yol kenarına duba, taş, saksı vb. engeller koymanız 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuna göre yasaktır ve cezai yaptırımı vardır.

Yol Kenarına Duba Koyma Cezası

Kamusal alanlar olarak tabir edilen ve park yasağı, yangın musluğu bölgesi gibi nedenlerle park sınırlaması olmayan tüm sokakların araç parkı için ayrılmış bölümlerini eşit şekilde kullanma hakkı olan vatandaşların bu hakkının kısıtlanması yasalara ve sosyal devlet anlayışına aykırı olduğu gibi, ayrıca suç teşkil etmekle, herhangi bir izin alınmaksızın bu yerlerin ilgili esnaf tarafından dubalarla kapatılması durumunda da kolluğa müracaat ederek ilgililer hakkında Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem yaptırılır
Ben kendi aracını park edeyim benim müşterim aracını park etsin gibi ve benzeri nedenlerle duba koyan kişiye duba koyan dükkan sahibine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 14/1-A’dan 2022 yılı için 888.00 Türk Lirası trafik cezası yazılır.
888.00 Türk Lirası  duba bırakma trafik cezasını; bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde; duba koyma trafik cezası 1/4 oranında İndirime gider ve 489.00 Türk lirasına düşer.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 14/1-A‘ya göre doğru değildir ve yasaktır.

CEVVAL APARTMAN YÖNETİM ŞİRKETLERİ DE CEZA ALIYORLAR AMA HABERLERİ VARMI ACABA?

Eğer ki; bu engeller yola zarar vermiş ise; veya yola bırakılan engellerin kaldırma maliyetleri  varsa; bu ücretler yola duba koyan kişiden tahsil edilir.

Duba İşgallerini Kime ya da Nereye Şikayet Etmeli

Karayolları trafik kanuna göre kaldırımlar, yollar kamuya yani yerel yönetimlere aittir. Yaya ve araç trafiğini düzenleme ve yaya kaldırımları hususu emniyetin ve belediyelerin sorumluluğundadır. Vatandaş tarafından bu yolların veya kaldırımların üzerine engel konması polisin denetimine tabiidir. Bu yolların kullanımı şahsa münhasır değildir, umuma aittir. Hiç kimse kaldırımı ya da evinin önündeki yolu istediği gibi sahiplenemez. Sokak aralarına trafik zabıtası bakar, eğer trafik zabıtası yok ise polis ya da jandarma denetler. Trafik polisi güvenlik bakımından sokak arasındaki yollara da müdahele eder.”

14/1-A Nedir?

14/1-A: Karayolu yapısı üzerine (yaya yolları ve bisiklet yolları dahil), araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmaktır.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 14/1-A'DA AYRICA CEZA PUANI DA VAR

Yol kenarına yol üzerine engel bırakan bu bağ koyan ve benzeri metal yerleri bırakan kişinin ehliyetine 10 ceza puanı eklenir.

Yol üzerine Engel Bırakılması

Yol üzerine engel bırakılması halinde; bu engeller görevli trafik zabıtası tarafından kaldırılır. Eğer ki; bırakılan engel yola zarar vermişse, nakliye ücretleri gibi ücretleri mevcutsa, bu masraflar; yola engel koyan kişiden tahsil edilir.

Konuyu özetleyecek olursak; yol üzerine, yol kenarına, kendi aracınızı Park edebilmek için veya  farklı nedenlerle olsun; kesinlikle; engel, duba gibi cisimler bırakmayın. Kamuya ait olan bu yollar; tüm vatandaşlarımıza aittir ve herkesin kullanım hakkı vardır.

Kafelerin Kaldırımlara Masa, Sandalye ve Çit Koymaları Yasak Mı ?

Evet yasaktır. Tıpkı cadde ve sokaklar gibi kaldırımlarda kamusal alan ve kamu malı sayıldığı için otobüs durağı vs… yine masa, sandalye koymak ve çit örme gibi hakları yoktur. Dükkan Önüne Araç Koyulmasını istemeyen esnafların bulundukları ilçenin belediyesi ile iletişime geçip, belirli bir alanı işgalliye ödeyerek kiralaması gerekmektedir. Belediyenin kararına göre belirli bir alan tahsis edilir veya edilmez. Kaldırımlar, sokaklar, caddeler  gibi toplu kullanım alanları halkındır, kamu’nundur. Kanunları tanımamazlık diye bir şey söz konusu olamaz. Bina, apartman ve parçaları uzantıları içinse yukarıda bahsettiğimiz kanun geçerlidir.

Bina ve Apartmanın Bir Bölümünü Kullanan Esnaf /Dükkan İçin ise Kat Malikleri Kanunu Geçerlidir.

MADDE 16 – Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; “bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

MADDE 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.
Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır;” bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır;” bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki bu hükümlerden daha güçlü hükümler yönetim planında olabilir.

KARAMAN BELEDİYESİNE KÜÇÜK BİR HATIRLATMA

Karaman Belediyesine bir hatırlatma yapmak isteyen mağdur vatandaşlar Sayın Başkan Savaş KALAYCI'ya  sitemiz ONGUN HABER aracılığıyle seslenerek bir hatırlatmada bulundular, Mağdur Vatandaşlar: "Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye kanunları ve diğer kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile Karaman Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde Belediye Kanunları ve diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetleri gösteren tüm işyerleri ile kent halkını kapsayan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin b fıkrası, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 266. maddesine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 4.maddesine ve belediyelere yetki veren diğer kanun, yönetmelik ve düzenlemelere T.C.Resmi Gazete'nin 11 Nisan 2007 ÇARŞAMBA  Sayı : 26490  İçişleri Bakanlığı icra ve talimatnamesine  uyarak  hazırlanmış; 

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ ile uyumlu ;3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olan KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ  HUZUR-SÜKUN-NİZAM-İNTİZAM-SAĞLIK VE EMNİYET İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE 9 -1) Cadde, sokak ve kaldırımların her ne suretle olursa olsun işgal edilmesi yasaktır. İşgal eden seyyar veya esnafsa tutanak tanzim edilmekle beraber işgale devam edildiği ve yasağa riayet edilmediği takdirde zabıta tarafından men edilir.

2) Yolları  ve  meydanları  kapatmak,  gelip  geçmeye  zorluk  çıkarmak  yasaktır.  Yollarda, meydanlarda  ve dükkanların sokak kapıları önünde oturmak ve toplanmak suretiyle buraları işgal etmek yasaktır.

3) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, duba, çiçeklik vb. şeyler koymak yasaktır. (https://docplayer.biz.tr/795069-Karaman-belediyesi-emir-ve-yasaklarini-belirleyen-zabita-yonetmeligi.html ) DOĞRULTUSUNDA NE ZAMAN GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAKSINIZ ? diyerek Karaman ilindeki Duba işgaline son verilmesi için Başkan Savaş KALAYCI'dan hassasiyet beklediklerini ifade ettiler.

Şehitlerimiz Var...! Şehitlerimiz Var...!

haber resim