Bilindiği gibi ülkemizin bir kısmını veya genelini etkisi altına alan kar yağışı başta olmak üzere olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok il ve ilçede okullar için tatil kararı alınıyor. Kar tatillerinde öğretmenlere hangi ek ders ücretlerinin ödeneceği ve hangilerinin ödenmeyeceği hususunda zaman zaman mevzuat değişiyor. Bu noktada okul idareleri de ödeme yapılıp yapılmayacağı hususunda kararsız kalabiliyor.

DEÜ'de 19 Mayıs coşkusu DEÜ'de 19 Mayıs coşkusu

MEB’den ”DYK Ek Ders Ücreti” Konulu Görüş Yazısı: MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 12.01.2022 tarihli ve 41100717 sayılı yazısı:

Konu: Ek Ders Ücreti
İlgi: a) 07.01.2022 tarihli ve E-34772128-903.99-40838418 sayılı yazınız.
b) 04.01.2016 tarihli ve 28892082-869-E.39848 sayılı yazımız.

İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan ve üzerinde danışman öğretmenlik veya sınıf/şube rehber
öğretmenliği görevi bulunan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinden aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 29 saat ders okutanların, aynı hafta içinde fiilen 1 saat de “rehberlik ve kariyer planlama/rehberlik ve yönlendirme” dersini okutmaları durumunda destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebileceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5’inci
maddesinde; genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin haftada 15 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6’ncı maddesinde ise; bu öğretmenlere 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kararın 8’inci maddesinde ise; bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders
saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında anılan Kararın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, azami ek ders görevini dolduran öğretmenlere, söz konusu Kararın 8’inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan daha önce Valiliğinize hitaben yazılan ilgi (b) yazıda öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında
danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber
öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında “rehberlik ve kariyer planlama/rehberlik ve yönlendirme” dersini okutup
okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak her hafta 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği; bu ek ders ücretinin aylık veya ek ders ücreti karşılığında ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmayacağı ve anılan dersi fiilen okutanların okuttukları bu ders saatinin, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu itibarla ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan ve haftada 29 saat ders okutan genel bilgi ve meslek
dersleri öğretmenlerinin, “rehberlik ve kariyer planlama/rehberlik ve yönlendirme” dersini okutup okutmadıklarına
bakılmaksızın destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında haftada 11 saate kadar ders okutmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet AYTAÇ
Bakan a. (Daire Başkanı)

 T.C.  Milli Eğitim Bakanlığının güncel resmi yazıları olan; Okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevini yapması ya da yapmış sayılması gerekmektedir. Bu iki hal dışında ek ders ücreti ödenmesine olanak bulunmamaktadır.

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme"  bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı kısmında;

"Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller Madde 2- (]) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın  eğitim kurumlarında  ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde Üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki toplu sözleşme hükmüne göre, ders yılı içindeki iş günlerinde genel idari izin verildiği için eğitim ve öğretim görevini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerilerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık  ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar. Dolayısıyla, yetkili makamlarca yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildiği zaman yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri ders görevini yapılmış sayılırlar. Kar tatili yapıldığı güne ait aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri için öngörülen ek ders ücretinden faydalanırlar.

 -1971049 sayılı Ek Ders Ücreti konulu ve 26.01.2017 tarihli İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün(Destekleme ve Yetiştirme Kursları),

 -2415326 sayılı ve Ek Ders Ücreti konulu ve 05.02.2019 tarihli Personel Genel Müdürlüğünün(İlkokullarda Yetiştirme Programı, Destek Eğitim Odası),

 -750901 sayılı ve Ek Ders Ücreti konulu ve 11.01.2019 tarihli Personel Genel Müdürlüğünün(Egzersiz, Nöbet Görevi)

-3743903 sayılı ve Ek Ders Ücreti konulu ve 20.02.2020 tarihli Personel Genel Müdürlüğünün(Hafta Sonu Ek Ders Ücreti) sayılı yazılarına göre değerlendirme yapılmıştır.

   MEBin resmi yazılarına göre olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretime ara verildiğinde(kar tatillerinde) hafta içi öğretmenlerin ve idarecilerin üzerinde bulunan ve ders programından kaynaklı ek ders ücretleri ödemesi yapılır. Bunların dışında yine hafta içi Destekleme ve Yetiştirme Kursları(DYK), İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP), Destek Eğitim Odası, Evde Eğitim, işletmelerde mesleki eğitim ücreti ve bölüm atölye ve laboratuvar şeflik ücretleri ödenir. Hafta içi egzersiz(ders dışı etkinlik) ve nöbet görevinden kaynaklı ek ders ücretleri ödenmez.

   Kar tatillerinde cumartesi ve pazar günleri(hafta sonu) Destekleme ve Yetiştirme Kursu(DYK), İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP), Destek Eğitim Odası, Evde Eğitim ve Egzersizler için ek ders ödemesi yapılmayacaktır.