"Haber olan bitenin gerçek boyutlarıyla ortaya koyulrak sunulmasıdır.Bu sadece namuslu bir habercilik anlayışı olmakla kalmayıp,aynı zamanda bir insalık görevidir. Meselenin esası şudur; 

Başta ABD olmak üzere birkaç ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen, insanlık tarihindeki en büyük gelişmelerden birisi olarak kabul edilen İnsan Genom Projesi'nin tamamlanmasının ardından Türkiye'de de benzer araştırmalar, yaklaşık 4 yıl önce başlatıldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın başlattığı bu proje ilk gibi görünse de 10 yıl süren ve Türkiye, ABD ve İngiltere'den bilim insanlarının yer aldığı bir başka araştırmanın verileri, geçtiğimiz günlerde açıklandı."

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün önderliğinde Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Sağlık Bilimleri, Rockefeller, Yale, Cardiff üniversiteleri ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai'nin katılımı ile yürütülen araştırmada Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sı incelendi.

Projenin yürütücüsü Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışmanın sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık 10 yıl süren ve 10 milyon dolar bütçe ile yürütülen araştırmada Türkiye'nin 81 ilinden köken alan yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sını incelediklerini ve Türk toplumunun detaylı genetik yapısına ilişkin önemli veriler elde ettiklerini bildiren Özçelik, "Çalışmamızın sonuçları Türkiye'nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu" dedi.

Özçelik, çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Temel bileşenler analizinde Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında hayli değişken olduğunu fakat bireylerin genetik açıdan birbirinden ayrı kümeler oluşturmadığını gözlemledik. Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır. Avrupa toplumları ile de beklenenden daha yüksek düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır. Türkiye coğrafi konumu gibi genetik yapısı ile de Doğu ile Batı arasında bir köprü oluşturmaktadır. Anadolu, eski Taş Çağı'ndan beri göç olayları için bir köprü görevi görmüştür. Bu coğrafyada çok sayıda toplum yaşamış ve genetik miraslarını nesilden nesile aktarmıştır. Tarih öncesi dönemden itibaren Anadolu'da yaşayan toplumların arasında gerçekleşen göçler ve genetik aktarım bu toprakların genetik homojenizasyonuna sebep olmuştur. Daha yakın dönemlerde gerçekleşen ülke içerisindeki göçler de büyük olasılıkla bu homojenizasyona katkı sağlamıştır. Sonuçlar Anadolu coğrafyasında bugüne kadar gerçekleşmiş olan göç olaylarının genetik etkilerine işaret etmektedir."

Avrupalı Toplumlar İle Yakın İlişki (Yapay Gen Transferlerini AŞI İle Mi Yapmaktasınız?)

Anadolu'nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında tarihi bir köprü görevini gördüğünü ifade eden Özçelik, "Filogenetik yönden de Türk toplumu bu köprü vazifesinin etkilerini yansıtmakta" dedi.

Türk bireylerin genetik açıdan en çok komşu ülkelerin toplumları ile yakınken bunları Avrupalı toplumların takip ettiğini aktaran Özçelik, "Türk toplumunun özellikle İtalya'nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olduğu izlendi. Bu yakın ilişkinin ikinci sırasındaki ülke ise İspanya olarak tespit edildi. Bu bulgular Anadolu'nun ilk çiftçilerinin Avrupa'ya Cilalı Taş Devri'nde gerçekleşen göçünün etkilerini yansıtıyor olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Değerli Bir Veri Tabanı (Hangi Amaçlar Açısından?)

Özçelik, araştırma sonucunda Türk toplumu için bugüne kadarki en kapsamlı genetik veri tabanının da oluşturulduğunu belirterek Türk toplumuna özgün genetik değişimlerinin bulunduğunu bildirdi.

"Bulgular daha önce tespit edilmemiş ama bir hastalıkla ilişkili olabilecek çok sayıda nadir genetik değişimi de ortaya çıkarmış bulunuyor" diyen Özçelik, veri tabanının, 10 büyük araştırma grubunun 10 yıl süreyle gerçekleştirdiği çalışmalarla oluşturulduğunu ve bilimsel iş birliğinin önemini vurguladığını söyledi.

Özçelik, şöyle devam etti: "Bu tür genetik değişimlerin belirlenmesi başta Türkiye olmak üzere ileride gerçekleşecek insan genetiği konusundaki çalışmalar için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Oluşturulan veri tabanı hem nadir görülen ve tek gen hastalıklarına sebep olan aday genlerdeki genetik değişimleri tespit etmek hem de obezite, diyabet gibi kompleks hastalıklara olan genetik yatkınlığı belirlemek için değerli bir referans kaynak olacaktır. Veri tabanı araştırmacıların kullanımına sunulmuştur."

Tayfun Özçelik, Türk toplumunun genetik yapısı ile ilgili bilimsel makalenin Amerikan Bilimler Akademisi'nin resmi yayın organı olan Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan bir makale ile bilim dünyasına duyurulduğunu bildirdi.

"Akrabalık Katsayısının Yüksek Seviyede Olması Risk Oluşturmaktadır" (Asıl Risk Siz Değilmisiniz?)

Makalenin birinci yazarı Bilkent Üniversitesi doktora öğrencisi Ece Kars ise "Araştırma sonucunda Türkiye'deki akraba evliliklerinin bir sonucu olarak Türk bireylerin akrabalık katsayısının da yüksek olduğu tespit edildi. Akrabalık katsayısının yüksek seviyede olması, özellikle çekinik hastalıklar için risk oluşturmaktadır" dedi.

Her insanın her gen için anneden ve babadan aktarılan iki kopya taşıdığına dikkati çeken Kars, "Çekinik hastalıklar hastalığa sebep olan genetik değişimlerin her iki kopyada da bulunması ile ortaya çıkar. Anne ve baba akraba olduğu zaman bu olasılık hayli yüksek olur. Bu araştırmanın sonuçları, sebebi daha önceden bilinmeyen çekinik hastalıkların genetik değişimlerinin keşfinde yararlı olacaktır" değerlendirmesini yaptı.(Sizin gibi KÖTÜ TOHUMLARI da Önceden Bildirecek mi Bu Çalışma...)

BİR Ç.ŞLİ YAMYAMLARIMIZ EKSİKTİ! BİR Ç.ŞLİ YAMYAMLARIMIZ EKSİKTİ!

GELECEKTE OLACAK FELAKETLERE KARŞI MİLLETİMİZİ UYARMAK ADINA, HAK ADINA NAMUS ADINA, MİLLET ADINA TARAFIZ, TARAFIZ,TARAFIZ...

GENETİK HARİTAMIZ OLİMPOSUN ÇOCUKLARININ ELİNDE HALEN NASIL UYUYABİLİYORSUNUZ???