Özel okulların yüksek ücretlerine karşı çıkan velilerin lehine önemli bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 zam sınırını aşan bir özel okulun talepleri haksız bulundu ve öğrencilerin eğitim hakları korundu. Tüketici Mahkemesi, üç gün içinde aldığı ara kararla öğrencinin kaydının yenilenmesine karar verdi.

Tüketici Mahkemesi'nin aldığı emsal karara göre, özel okulların öğrencilerden talep ettiği yüksek ücretlerin yargı yoluyla durdurulabileceği ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesinden hdp Kararı Anayasa Mahkemesinden hdp Kararı

Antalya'da bir özel kolej, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme için toplam 120 bin 620 TL istedi. Veli, çocuklarının okula devam etmeleri için ödenmesi gereken bu ücretin 38 bin 635 TL'sini bir çocuğu, 34 bin 464 TL'sini de diğer çocuğu için ödedi.

Ancak okul yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 65'lik ücret artışı sınırını aşarak, bir öğrenci için 106 bin, diğer öğrenci için 94 bin TL talep etti. Bunun üzerine veli, hukuksuz olduğunu düşündüğü bu kararı Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, öğrencinin eğitim hakkının sekteye uğramaması için üç gün içinde bir ara karar aldı.

Bu karar, özel okulların zam fırtınasına karşı öğrencilerin haklarını koruma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Mahkeme kararında, ücretlerin yönetmelikle belirleneceğine dikkat çekti ve "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2023-2024 eğitim öğretim yılı için özel öğretim kurumlarının bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 65 olarak belirlenmiştir. İhtiyarı tedbir talep eden veli tarafından çocukları adına 2023-2024 eğitim-öğretim yılı okul ücretinin bir önceki yıla göre yüzde 65 fazlası ile okul hesabına yatırıldığı görülmüştür" dedi.

KAYIT YENİLEME KARARI

Mahkeme, öğrencilerin yeni eğitim yılı için okul kayıtlarının yenilerek devam etmesine karar verdi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Veli okul ücretini yüzde 65 zamlı olarak okulun hesabına yatırdı. Buna rağmen kayıt yenilenmeyince mahkemeye başvurarak fazladan talep edilen ücretin hukuka aykırı olduğunu, ancak yargılama uzun sürebileceğinden öğrencinin kaydının derhal yenilenmesi için tadbir kararı verilmesini talep etti. Mahkeme çocuğun eğitim yaşamı söz konusu olduğundan okulun kaydının yenilenmesini zorunlu tutu" diye konuştu.

DİĞER VELİLER İÇİN EMSAL KARAR

Yargılamanın devam edeceğini ancak yargılama devam ederken öğrencinin kaydının yapılmasının zorunlu hale geleceğinin altını çizen Ağaoğlu, "Yönetmeliğine göre yüzde 65'in üzerinde yapılan zamlar hukuka aykırı. Bunun üzerinde talep edilen ücretleri ödemeyen veliler, geçen yılki eğitim ücretine yüzde 65 artış uygulayarak o bedeli okula aktardıkları takdirde, talep ettiği ücreti alamayan okulun öğrencinin kaydını yenilememesi halinde bu emsal kararı gösterebilir. Veliler, fazladan talep edilen ücretin iptali için dava açabilir ve öğrencinin kaydının yenilenmesine yönelik ara karar verilmesini talep edebilir" diye konuştu.

Ağaoğlu, velilerin fazla ödenen farkın kendilerine iadesi için 10 yıl boyunca tüketici hakem heyetlerine başvurarak haklarını arayabileceklerini söylerek, şu noktalara dikkat çekti: "Başka bir önemli husus da eğitim ücreti dışındaki hizmetlerde, ilgili yasal mevzuata göre veli onayı gereklidir. Bazı özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye, etüt, genel gider gibi bir takım bedelleri veliden talep etmeleri de mümkün değildir. Veli talep etmediği halde bu ücretlerin yansıtılması halinde sunulan hizmet alınmış olsa dahi yemek yenilmiş etüte girilmiş olsa dahi.."

ETÜT ZORUNLU DEĞİL

Davayı açan Avukat Berk Selçuk, özel okulların kayıt yenileme ücretlerinde etüt gibi ek hizmetleri bahane ederek çok yüksek miktarlarda zam yaptığına işaret ederek, şunları söyledi: "Veliler artık bu duruma isyan etme noktasına geldi. Bu konuda yasalar çok açık. Etüt gibi hizmetler zorunlu tutulamayacağı gibi aynı zamanda yüzde 65'ten fazla zam yapılamaz. Biz de tüm bu yasal düzenlemelere karşın yüzde 65'lik bir artışla okul kaydını yenilemeyen özel okula karşı mahkemeden tedbir talebinde bulunduk.

Mahkeme talebimizi kabul ederek, yüzde 65'ten fazla artış yapılamayacağı için ve aynı zamanda etüt zorunlu tutulamayacağı için çocuklarımızın okul kaydının tedbiren yenilenmesine karar verdi. Yargının verdiği bu karar, kanun ve yönetmeliklere uymayan özel okulların aleyhine bir emsal nitelikte bir karardır." KAYSERİ

KAYSERİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN  İADE KARARI

Kayseri’de bir veli, geçen yılın 3 aylık uzaktan eğitim tutarının özel okul tarafından iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmuştu. Tüketici Hakem Heyeti de veliyi haklı bulmuş ve okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar vermişti. Bu kararın ardından yine Kayseri’de başka bir veli de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu ve para iadesi aldı. Ardından da Tüketici Hakem Heyeti’nin kararı, Tüketici Mahkemesi’ne gitti. Kayseri Tüketici Mahkemesi, Hakem Heyeti’nin kararını onadı. Böylece geçen yılın 3 aylık dönemi için veliye para iadesi emsal karar haline gelmiş oldu.

Bu emsal kararla veliler, 10 bin 390 TL’lik uyuşmazlıklara kadar Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurup özel okullardan para iadesi alabilecekler.