Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerin yatırımlarını gerçekleştirmek için yurt içinden yapacakları borçlanmaCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığının onayına bağladı.

Düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mahalli idarelerle bağlı şirketlerin yurt içinden yapacakları borçlanmalarını düzenleyen yönetmelik değişikliğiyle gerçekleşti.

Belediye ve belediye şirketleri yurt içi borçlanma işlemini sadece yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için yapabiliyorlardı.

Belediyelerin bu amaçla izin başvuruları, şartları taşıması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanıyordu.

Mevcut yönetmeliğe göre, yurtiçi piyasalarda yapılacak tahvil ihraçları zaten izne bağlıydı. Hazine Müsteşarlığı kaldırıldığı için yeni izinler Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınacak.

CW Enerji’nin yeni projesi ‘CW Gençlik’e yoğun ilgi CW Enerji’nin yeni projesi ‘CW Gençlik’e yoğun ilgi

Yönetmelikteki, “İhraççının Müsteşarlıkça verilen izne istinaden yurtiçi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamaz” hükmü de değiştirildi.

Yeni düzenleme şöyle oldu: “Tahvil ihracı yalnızca yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için yapılabilir. Projenin yıllık kamu yatırım programı ile ilişkisi kurulduktan sonra bakanlığa izin başvurusunda bulunulabilir. Bakanlık tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan projenin yıllık kamu yatırım programındaki yeri ve finansmanının tahvil ihracı ile gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alınır. Bakanlıkça verilen izin tutarı, yıllık kamu yatırım programındaki proje tutarını geçemez. İhraççının bakanlıkça verilen izne istinaden yurtiçi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamaz.”

Yapılan değişikliğe göre, Bakanlık artık belediyelerin borçlanma başvurularını önce Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına soracak. Cumhurbaşkanlığı, proje finansmanının tahvil ihracı ile gerçekleştirilmesini uygun görmezse Bakanlık izni onaylamayacak.

Yürürlüğüe giren Kanunda belediyelerin sınırsız borçlanmalarını önleyecek önemli mekanizmalar bulunuyor. Belediyelerin faiz dahil iç ve dış borç stoku yıllık bütçe gelirlerini aşamıyor.

Borçlanma için belediye meclis kararlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. Borçlarını ödemeyen belediyeye borç izni verilmiyor.

Ancak belediyelerin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı yatırım projeleri için yapılacak borçlanmalarda miktarsal sınır uygulanmıyor.

Dolayısıyla belediyelerin halkın sorununu çözmek için geliştirdiği büyük projeler Cumhurbaşkanı onay vermediği sürece kredi ve borçlanma yoluyla yapılamıyor.

Detay İçin Link: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=15962&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5