Cüneyt DİLER
Cüneyt DİLER
Editör'den
Yazarın Makaleleri
Belgelerle Cevap Veriyorum
Algı: Bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya düzen vermek için, seçme, organize etme ve yorumlama işlemidir. Bu tanımı daha anlaşılabilir halk dili ile açıklamak gerekirse;BAKMAK ve...
Toplumsal Ahlak (sızlık) ın Bir Soygun Üzerinden Analizi
Ülkemizde ve içinde bulunduğumuz yerküredeki her toplumda, her an olabilecek, belkide onlarca defa yaşanmış bir olayın üzerinden Toplumsal yozlaşmanın analizini ortaya net olarak koyan ama olayın sonunda okuyucuya soru yönelterek toplam...
Sultan Alparslan'dan 300 Yıl Önce Bizans’ta Talihsiz Bir Türk İsyanı
Tarih; resmi ideolojilerin sınırlayıp yönlendirdiği bir alan olarak kaldıkça toplumlar; kendi gerçeklerini öğrenip dünyaya ve çevresindeki komşu olan ülkelere karşı, yönlendirilmiş,masallların sınırladığı,prozac toplumu kıvamında kör...
Dördüncü Nesil Asimetrik Psikolojik Algı Operasyonları ve Karşı Algı Zemini Oluşturmak
Asimetrik Psikolojik Algı Operasyonları, yeni dönemde güvenlik ve istihbarat ilişkilerinde ve de uluslararası arenada yeni aktör, yöntem ve vasıtalar kazanmıştır. Konuya geçmeden önce makalemizin başlığını oluşturan kelimelerin kısa ve...
11-14 Temmuz 2016 Gecesine Kadar Irak ve İran Sınırındaki Terörist Yapılara Hangi Lojistik Destekler Sağlandı?
11 Temmuz 2016  günü saat 10.30 ile 15.14 saatlerinde,Irak sınırını oluşturan Düğün Dağları'nın güneydoğusunda bulunan Şırnak ili sınırlarında Kiri Tepe ismiyle bilinen bölgedeki ilginç bir olay  hâlen esrarını korumakta,konuyla...
Seçmen Psikolojisi ve  Geri Tepme Etkisi
Takriben bir buçuk yıl önce yazdığım bu makaleyi bana yeniden ele alıp yayınlatmak zorunda bırakan, mangalın üzerine koyulmuş dondurma misali hızla eriyen, en güvendiği tabanında oluşan depremlere kulak tıkayan, üst üste yanlışılklar...
Vay be...
Şehirlerimizin gerek atanan ve gerek seçilen yöneticilerini takip etmekte yeniden zaafa düştüğümüz günlerde, sizinle iletişimde olduğum kıymetli devlet ve adli vazifeli arkadaşlarımın yönelndirmesi ışığında elde ettiğim bilgiler den...
KÜRESEL EMPERYALİZMİN REKLAM YÜZLERİ KADIN AKTİVİSTLER
Ne zaman homurdanan kalabalıkların içinden bir ikoncan belirir ve bir insan boyunun üzerinde bulunan bir tümseğe çıkar, kalabalıklar içinde parmağını bir yere doğru dallarda,o anda binlerce resim çekilir dünyanın her yanında bir kaç saatte...
Şimdi Sürprizlere Hazır Olun!...
Makam mevki sahibiyim* diyerek ayakları yerden kesilenlere alabilirlerse eğer kısadan hisse... 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde yeni makamlara geçecek yeni ve eski tüm makam sahipleri mecburiyet oyunu alan, mecburiyete, alternatifsizliğe oynayan...