Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik

 

Yüksek lisans programını tamamlama süresi üç  yıl, doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesiyle kabul  edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıl  olarak belirlendi. Doktora veya yüksek lisans tezi, sanatta yeterlik çalışması  reddedilen öğrencinin kurumla ilişkisi kesilmeyecek, yeni bir çalışma konusu  verilecek.
 
”Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Doktora programına başvurularla ilgili yeni düzenleme içeren yönetmeliğe  göre, başvuruda bulunabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans  diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği  ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya  yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir  laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den  başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80,  standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart  puanına sahip olmaları gerekecek.
 
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not  ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması şartı  aranacak.
 
Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora  programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not  ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilecek. Değerlendirmeye ilişkin  konular ve adayların sağlaması gereken diğer belgelerle ilgili düzenlemeyi  senatolar yönetmelikle belirleyecek.
 
Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,  yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve  Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası  Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu  olacak. Asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse  yükseltilmesine üniversite senatolarınca karar verilecek. ALES puanının yüze  50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili  senato tarafından belirlenecek.
 
İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile  de öğrenci kabul edebilecek. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim  Kurulu’nca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararlarıyla  yükseltilebilecek. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci  kabulünde ALES puanı aranmayacak. İlgili üniversitenin senatosunun kararıyla ALES  puanı aranmasına karar verilmesi halinde aranan ALES puanına senato karar  verecek.
 
Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya  yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile  Konservatuvarlar haricinde, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla  başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca  belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekecek.
 
Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranlardan, lisans  mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması  istenecek.
 
Yönetmeliğin yüksek lisans programıyla ilgili maddesine, ”Yükseköğretim  Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin  aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü  uzaktan öğretim programları açılabilir” ifadesi eklendi ve uzaktan öğretim  programlarıyla ilgili ayrıntıların YÖK tarafından belirleneceği ifade edildi.
         
-Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi değişti-
Tezli yüksek lisans programlarının sürelerine ilişkin değişiklikler de  yapan yönetmeliğe göre, ”dört yarı yıl” olan tezli yüksek lisans programını  tamamlama süresi azami üç yıl olarak değiştirildi. Daha kısa sürede mezun  olabilecek öğrencilere ilişkin düzenlemeyi üniversite senatoları yönetmelikle  belirleyecek.
 
Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarıyla  tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ncı maddesinde  belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim  ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt  yaptırabilecek. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,  öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri  devam edecek.
 
Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiğinin kesilmesine 
 ilişkin madde de değiştirilerek, öğrenciye yeni tez konusu verilmesine ilişkin  düzenleme yapıldı. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen  öğrenciye yeni bir tez konusu verilecek veya öğrencinin talepte bulunması  halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve  benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması  verilerek programla ilişkisi sona erdirilecek.
 
Yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı  veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt  yaptırabilecek. Bu durumda, tezle ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara  katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın  öğrencilik statüsü devam edecek.
         
-Diplomalarda tezli yüksek lisans olduğu belirtilecek-
Tezsiz yüksek lisanslarına ilişkin madde de yapılan düzenlemeye göre,  ikinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi  yürütülebilecek, bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi  yapılamayacak.
 
Yeni yönetmeliğe göre, tezsiz yüksek lisans programı azami üç yılda  tamamlanacak. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde  başarıyla tamamlayamayanlar, Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddesindeki  koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini  ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilecek. Bu durumda,  ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan  yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam edecek.
 
Tezli yüksek lisans programını başarıyla bitiren ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan öğrenciye ”Yüksek Lisans Diploması” yerine ”Tezli Yüksek  Lisans Diploması”, kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan  yüksek lisans öğrencisine de ”Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilecek. Tezsiz  yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca  tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek  kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilecekler. Bu durumda tezsiz  yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli  yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilecek.
         
-Doktora programları-
Değişikliğe göre, doktora programları tezli yüksek lisans derecesi olan  öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yeterlik  sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacak. Lisans derecesiyle kabul  edilen öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacak.
 
Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul  edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami  dokuz yıl olarak belirlendi. Doktora programı için gerekli kredili dersleri  başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul  edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıl oldu.
 
Doktora tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen  öğrenciye yeni bir tez konusu verilecek. Lisans derecesiyle doktoraya kabul  edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar, talepleri halinde ”tezsiz yüksek  lisans diploması” alabilecek.
 
Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi de yüksek lisans derecesi  ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz  yıl olarak düzenlendi.
 
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada  reddedilen öğrenci de yeni bir çalışma konusu alabilecek. Lisans derecesi ile  sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar,  talepleri halinde ”tezsiz yüksek lisans diploması” alabilecek.


Kaynak: http://egitim.milliyet.com.tr/lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeliginde-degisiklik/egitimdunyasi/haberdetay/06.02.2013/1665384/default.htmEtiketler: YÖK , yönetmelik , Sağlık Bakanlığı , katkı payı , ÜDS , Resmi Gazete , Senato , mezuniyet , ALES , Fransızca , yüksek lisans , teknoloji , Proje , İngilizce , sadece , Gerekli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.